ING stelt verschillende oplossingen voor. Onderhoud met Erik Van Den Eynden, (General Manager - Midcorp and Institutionals) bij ING.

Banken zijn strenger geworden voor kredietverlening aan bedrijven. Welke cijfers moet een vennootschap kunnen voorleggen?

Het is belangrijk met een coherent verhaal vanuit je marktsegment te komen dat onderbouwd is met een financiële logica. Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn de hoekstenen waarop we de kredietanalyse stoelen.

Welke kosten zijn er verbonden aan de financiering van nieuwe projecten?

Het belangrijkste deel is natuurlijk de interest die je moet betalen op het geleende bedrag. Daarnaast zullen er nog dossierkosten aangerekend worden afhankelijk van de complexiteit van de kredietstructuur. Er volgen eventueel nog registratiekosten voor het vestigen van zekerheden via de notaris.

Hoe kan je je financieringsbeleid fiscaal zo gunstig mogelijk maken?

Als bank geven we geen fiscaal advies. Het is inderdaad wel relevant om de fiscaliteit mee te nemen in een eventuele kredietoplossing. Daarom is de goede samenwerking tussen ondernemer, fiscalist/accountant en bankier van cruciaal belang.

Welke garanties vraagt de bank wanneer een van de kinderen het familiebedrijf overneemt?

Het feit dat de kinderen het bedrijf overnemen is niet rechtstreeks gelinkt met garanties die we vragen in een kredietoplossing. Achter een overnametransactie wordt veelal een financieringsstructuur opgezet. Dat zal door ons op de merites van de onderneming beoordeeld worden. Het kan dus zijn dat we daarom bepaalde zekerheden vragen om kredietrisico's op te vangen.

Wat vindt u van 'leasen' als financieringsmogelijkheid?

'Leasen' is een bijzonder nuttige financieringsvorm: zowel voor het bedrijf als de bank biedt het specifieke voordelen. Aangezien het krediet zeer sterk gekoppeld wordt aan het te financieren object, is er veelal een fiscaal voordeel voor het bedrijf. Ook voor de bank wordt de waarde van het activa meer in rekening genomen. Bij ING zullen we naar aanleiding van een kredietvraag altijd nagaan of de leasingformule geen betere oplossing is dan de klassieke banklening.

Welke "zekerheden" bedoelt u precies?

Zekerheden zijn er in verschillende vormen: de zakelijke zekerheden zoals hypotheek, een pand op het handelsfonds, een pand van de aandelen worden officieel geregistreerd en zijn ook tegenstelbaar aan derden. Er zijn ook persoonlijke zekerheden waarvan de solidaire borg de meest gekende is. Ze dienen allemaal om het financiële risico van de bank mee te ondersteunen. Meestal gaat het om een voorrecht dat de bank krijgt op een aantal activa van het bedrijf.

Kan een bank in het kapitaal van mijn onderneming treden?

Bij ING hebben we daarvoor een team specialisten onder de naam ING Corporate Investments. We zijn zeker bereid om de groei van een bedrijf mee te ondersteunen en een aandelenparticipatie te nemen. Als ING participeren we ook in een aantal investeringsfondsen zoals het AAA Fund dat zich focust op ondernemingen die zoeken naar groeifinancieringen via kapitaal. Dit doen we samen met de partners PMV en BAN Vlaanderen.

Er wordt tegenwoordig ook over hybride financieringen gesproken. Wat zijn dat precies?

Het gaat hier om een financieringsvorm die zich tussen eigen vermogen en een klassieke banklening bevindt. Een bekende vorm hiervan is het Mezzanine-krediet. Als karakteristiek zal hier een hogere rentevoet gecombineerd worden met het feit dat de schuldeisers zich achter de banken en leveranciers stellen. Als bank kunnen we deze financiering onder bepaalde voorwaarden beschouwen als quasi eigen vermogen waardoor de financieringscapaciteit van de onderneming vergroot. Mezzaninefinanciering bieden we als ING soms ook aan in een globale financieringsstructuur.

Welke bescherming geniet een investering in kapitaal?

Als je in het kapitaal participeert neem je het echte ondernemersrisico, dit betekent dat je vanuit de ondernemingsstructuur of haar activa geen bescherming geniet. The sky is the limit als het bedrijf succes kent maar je loopt ook het risico dat de hele investering verdwijnt bv. bij een faling.

Heeft u nog vagen, stuur een mail naar Erik Van Den Eynden of surf naar www.ing.be/business.

ING stelt verschillende oplossingen voor. Onderhoud met Erik Van Den Eynden, (General Manager - Midcorp and Institutionals) bij ING. Banken zijn strenger geworden voor kredietverlening aan bedrijven. Welke cijfers moet een vennootschap kunnen voorleggen? Het is belangrijk met een coherent verhaal vanuit je marktsegment te komen dat onderbouwd is met een financiële logica. Solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zijn de hoekstenen waarop we de kredietanalyse stoelen. Welke kosten zijn er verbonden aan de financiering van nieuwe projecten? Het belangrijkste deel is natuurlijk de interest die je moet betalen op het geleende bedrag. Daarnaast zullen er nog dossierkosten aangerekend worden afhankelijk van de complexiteit van de kredietstructuur. Er volgen eventueel nog registratiekosten voor het vestigen van zekerheden via de notaris. Hoe kan je je financieringsbeleid fiscaal zo gunstig mogelijk maken? Als bank geven we geen fiscaal advies. Het is inderdaad wel relevant om de fiscaliteit mee te nemen in een eventuele kredietoplossing. Daarom is de goede samenwerking tussen ondernemer, fiscalist/accountant en bankier van cruciaal belang. Welke garanties vraagt de bank wanneer een van de kinderen het familiebedrijf overneemt? Het feit dat de kinderen het bedrijf overnemen is niet rechtstreeks gelinkt met garanties die we vragen in een kredietoplossing. Achter een overnametransactie wordt veelal een financieringsstructuur opgezet. Dat zal door ons op de merites van de onderneming beoordeeld worden. Het kan dus zijn dat we daarom bepaalde zekerheden vragen om kredietrisico's op te vangen. Wat vindt u van 'leasen' als financieringsmogelijkheid? 'Leasen' is een bijzonder nuttige financieringsvorm: zowel voor het bedrijf als de bank biedt het specifieke voordelen. Aangezien het krediet zeer sterk gekoppeld wordt aan het te financieren object, is er veelal een fiscaal voordeel voor het bedrijf. Ook voor de bank wordt de waarde van het activa meer in rekening genomen. Bij ING zullen we naar aanleiding van een kredietvraag altijd nagaan of de leasingformule geen betere oplossing is dan de klassieke banklening. Welke "zekerheden" bedoelt u precies? Zekerheden zijn er in verschillende vormen: de zakelijke zekerheden zoals hypotheek, een pand op het handelsfonds, een pand van de aandelen worden officieel geregistreerd en zijn ook tegenstelbaar aan derden. Er zijn ook persoonlijke zekerheden waarvan de solidaire borg de meest gekende is. Ze dienen allemaal om het financiële risico van de bank mee te ondersteunen. Meestal gaat het om een voorrecht dat de bank krijgt op een aantal activa van het bedrijf. Kan een bank in het kapitaal van mijn onderneming treden? Bij ING hebben we daarvoor een team specialisten onder de naam ING Corporate Investments. We zijn zeker bereid om de groei van een bedrijf mee te ondersteunen en een aandelenparticipatie te nemen. Als ING participeren we ook in een aantal investeringsfondsen zoals het AAA Fund dat zich focust op ondernemingen die zoeken naar groeifinancieringen via kapitaal. Dit doen we samen met de partners PMV en BAN Vlaanderen. Er wordt tegenwoordig ook over hybride financieringen gesproken. Wat zijn dat precies? Het gaat hier om een financieringsvorm die zich tussen eigen vermogen en een klassieke banklening bevindt. Een bekende vorm hiervan is het Mezzanine-krediet. Als karakteristiek zal hier een hogere rentevoet gecombineerd worden met het feit dat de schuldeisers zich achter de banken en leveranciers stellen. Als bank kunnen we deze financiering onder bepaalde voorwaarden beschouwen als quasi eigen vermogen waardoor de financieringscapaciteit van de onderneming vergroot. Mezzaninefinanciering bieden we als ING soms ook aan in een globale financieringsstructuur. Welke bescherming geniet een investering in kapitaal? Als je in het kapitaal participeert neem je het echte ondernemersrisico, dit betekent dat je vanuit de ondernemingsstructuur of haar activa geen bescherming geniet. The sky is the limit als het bedrijf succes kent maar je loopt ook het risico dat de hele investering verdwijnt bv. bij een faling. Heeft u nog vagen, stuur een mail naar Erik Van Den Eynden of surf naar www.ing.be/business.