Het loon van Carlos Brito bestaat uit drie grote componenten. Hij krijgt een basisloon. Dat bleef vorig jaar gelijk aan zijn basisloon van 2015: 1,64 miljoen dollar. Een tweede grote pijler is de variabele bonus. Die krijgt Brito als hij bepaalde financiële prestaties haalt. Gezien Brito vorig jaar fors onder de lat ging, ontving hij geen bonus. CFO Felipe Dutra evenmin.
...