De Belgische voertuigenindustrie doet het goed. Dat geldt ook voor Van Hool. De voorbije jaren werd de werkgelegenheid in Koningshooikt afgebouwd, via pensioneringen en natuurlijk verloop. De grote groei zag de onderneming in een nieuw filiaal in Macedonië.
...

De Belgische voertuigenindustrie doet het goed. Dat geldt ook voor Van Hool. De voorbije jaren werd de werkgelegenheid in Koningshooikt afgebouwd, via pensioneringen en natuurlijk verloop. De grote groei zag de onderneming in een nieuw filiaal in Macedonië. "Pas op, we zijn met 3600 werknemers in Koningshooikt nog altijd de vierde grootste industriële werkgever in de privé", duidt CEO Filip Van Hool. "We zijn groter dan Audi Brussels (de fabriek in Vorst telt 3000 medewerkers, nvdr). Maar er zijn de voorbije jaren wel 1300 banen verdwenen in Koningshooikt. In Macedonië groeit de tewerkstelling naar duizend mensen, en we verdubbelen daar onze productiecapaciteit. We moeten, net zoals onze concurrenten, naar lagelonenlanden trekken. Een uurloon in België kost 40 euro. In Macedonië is dat 4 euro. Ik moet concurreren met producenten in Polen en Turkije. Maar België is zelfs duurder dan de buurlanden Duitsland en Nederland."Tijdens een Trends Lunch in april 2015 was de CEO bikkelhard voor het Belgische concurrentieklimaat. "Produceren in België betekent verlies maken. Uitbreiden zullen we nog enkel in Macedonië." Maar nu klinkt Filip Van Hool weer optimistischer over België.Hij merkt ook in België de hoogconjunctuur. "Wij hebben 130 vacatures in Koningshooikt. Ingenieurs vinden we wel, maar we zoeken vooral technisch geschoolde mensen. In onze afdeling industriële voertuigen hebben we de productiecapaciteit uitgebreid, maar vooral via automatisering. Want de zeer arbeidsintensieve activiteiten doen we in Macedonië. En bussen bouwen blijft een zeer arbeidsintensieve bezigheid."Koningshooikt werkt aan enkele belangrijke orders voor het openbaar vervoer in Frankrijk, Noorwegen en Oostenrijk. De voertuigen rijden met diverse energievormen, zoals diesel, gas, elektriciteit of brandstofcellen. "De aandrijfsystemen worden ontwikkeld door onze studiedienst in Koningshooikt. Onderzoek en ontwikkeling zullen we altijd in eigen land houden. We hebben jarenlang geïnvesteerd in innovatie. Die kennis kunnen we nu eindelijk commercialiseren. We bouwen bijvoorbeeld ook dubbeldekkers voor de werknemers van Facebook en Google aan de Amerikaanse westkust. En door de goede conjunctuur groeit ook het vertrouwen in veel Europese landen."Ondanks de groeiende orders, bleef de omzet in 2017 ongeveer gelijk aan die in 2016. Dat komt door de verschuiving van productie naar Macedonië. De lagere lonenlast in het Balkanland leidt ook tot lagere eindprijzen. In 2016 werd een geconsolideerde omzet van 557 miljoen euro gehaald. Dat was 22 miljoen euro minder dan in 2015 (579 miljoen euro), terwijl de bedrijfswinst verdubbelde naar 24 miljoen euro.