"Die belasting was oorspronkelijk bedoeld om grote multinationals die via de notionele-intrestaftrek massaal belastingen vermeden toch, ik citeer, 'voldoende' vennootschapsbelasting te laten betalen", zegt Joris. "Naast dit op het eerste gezicht eerbaar streefdoel worden echter familiale ondernemingen getroffen als collateral damnage."

In juli 2013 voerde de regering-Di Rupo de fairnesstax in. Bedrijven die in België geen vennootschapsbelasting betalen maar wel een dividend uitkeren, betalen voortaan een minimumbelasting. "Deze hopeloos complexe belasting is ook een verkeerd signaal", weet Joris, voorzitter van de industriefederatie Agoria en Rode Kruis Vlaanderen. "De wetgever wilde met de notionele-intrestaftrek de fiscale discriminatie tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (met fiscaal aftrekbare kredieten) opheffen en zo de versterking van het familiale kapitaal stimuleren. Plots besliste de vorige regering een correctie op de correctie in te voeren. Het aanwakkeren van de rechtsonzekerheid is niet alleen een negatief signaal voor buitenlandse investeerders, maar op lange termijn ook nefast voor familiale bedrijven."

Etap (52 miljoen euro omzet geconsolideerd) had in 2014 terug een lichte winst, na twee verliesjaren. Door de opgebouwde verliezen hoeft het geen vennootschapsbelasting te betalen. Joris wil graag terug een dividend uitkeren. In dat geval is Etap de fairnesstax verschuldigd. Joris: "De stichters van Etap professionaliseerden het bedrijf, het management en het bestuur en herinvesteerden van bij aanvang de winsten in groei. Slechts enkele leden van de tweede generatie, waaronder ikzelf, verdienen er nu rechtstreeks hun brood. De rest van de familie bleef aandeelhouder. Dit zijn geen kapitalisten die naar winst graaien. Voor de aandeelhouder is dit kapitaal wel erg vast, maar het werkt. Er is een wederkerigheid op die illiquiditeit: een vijfde van de winst wordt normaal gezien uitgekeerd."

Momenteel bekijkt het team van Etap of er een dividend zal worden uitgekeerd voor het boekjaar 2014. "Als we het doen, dan worden we financieel bestraft", aldus Joris. "Met de fairnesstax moet ik mijn aandeelhouders eventueel vragen enkele jaren geduld te hebben tot ons fiscaal resultaat in België hoog genoeg is om na aftrek voor investeringen, de notionele intrest, DBI en verliezen uit het verleden 'voldoende' vennootschapsbelasting te betalen. We lopen zo het risico dat onze familie op termijn de waarde van Etap niet meer inziet. Dat kan betekenen dat iemand het aandeel verkoopt, de rest snel zal volgen. Zo kan een mooi familiebedrijf in buitenlandse handen terechtkomen. Ik vraag de politiek om dit aan te pakken. De fairnesstax maakt familiaal ondernemen in België extra moeilijk."

"Die belasting was oorspronkelijk bedoeld om grote multinationals die via de notionele-intrestaftrek massaal belastingen vermeden toch, ik citeer, 'voldoende' vennootschapsbelasting te laten betalen", zegt Joris. "Naast dit op het eerste gezicht eerbaar streefdoel worden echter familiale ondernemingen getroffen als collateral damnage."In juli 2013 voerde de regering-Di Rupo de fairnesstax in. Bedrijven die in België geen vennootschapsbelasting betalen maar wel een dividend uitkeren, betalen voortaan een minimumbelasting. "Deze hopeloos complexe belasting is ook een verkeerd signaal", weet Joris, voorzitter van de industriefederatie Agoria en Rode Kruis Vlaanderen. "De wetgever wilde met de notionele-intrestaftrek de fiscale discriminatie tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (met fiscaal aftrekbare kredieten) opheffen en zo de versterking van het familiale kapitaal stimuleren. Plots besliste de vorige regering een correctie op de correctie in te voeren. Het aanwakkeren van de rechtsonzekerheid is niet alleen een negatief signaal voor buitenlandse investeerders, maar op lange termijn ook nefast voor familiale bedrijven."Etap (52 miljoen euro omzet geconsolideerd) had in 2014 terug een lichte winst, na twee verliesjaren. Door de opgebouwde verliezen hoeft het geen vennootschapsbelasting te betalen. Joris wil graag terug een dividend uitkeren. In dat geval is Etap de fairnesstax verschuldigd. Joris: "De stichters van Etap professionaliseerden het bedrijf, het management en het bestuur en herinvesteerden van bij aanvang de winsten in groei. Slechts enkele leden van de tweede generatie, waaronder ikzelf, verdienen er nu rechtstreeks hun brood. De rest van de familie bleef aandeelhouder. Dit zijn geen kapitalisten die naar winst graaien. Voor de aandeelhouder is dit kapitaal wel erg vast, maar het werkt. Er is een wederkerigheid op die illiquiditeit: een vijfde van de winst wordt normaal gezien uitgekeerd."Momenteel bekijkt het team van Etap of er een dividend zal worden uitgekeerd voor het boekjaar 2014. "Als we het doen, dan worden we financieel bestraft", aldus Joris. "Met de fairnesstax moet ik mijn aandeelhouders eventueel vragen enkele jaren geduld te hebben tot ons fiscaal resultaat in België hoog genoeg is om na aftrek voor investeringen, de notionele intrest, DBI en verliezen uit het verleden 'voldoende' vennootschapsbelasting te betalen. We lopen zo het risico dat onze familie op termijn de waarde van Etap niet meer inziet. Dat kan betekenen dat iemand het aandeel verkoopt, de rest snel zal volgen. Zo kan een mooi familiebedrijf in buitenlandse handen terechtkomen. Ik vraag de politiek om dit aan te pakken. De fairnesstax maakt familiaal ondernemen in België extra moeilijk."