Dit interessante klavertjevier kan echter ook voor verwarring zorgen. Welke mogelijkheden zijn voor een familiebedrijf interessant en hoe kunt u er rekening mee houden bij het opzetten van een innovatietraject? Daarom is het een aanrader om bij de start een innovatiescan als vertrekpunt te nemen. Die houdt rekening met de activiteiten die voor elk familiebedrijf specifiek zijn, geeft zicht op de kosten en de baten die verbonden zijn aan de incentives voor O&O.

Dat een familiebedrijf een octrooi bezit, is een heel concrete vaststelling waarmee het vanuit de basisanalyse aan de slag kan. Niet elk familiebedrijf zal een type activiteit hebben dat zich daartoe leent. De mogelijkheid om voor 85% van de netto-innovatieinkomsten vrijgesteld te worden van vennootschapsbelasting geldt echter ruimer. Met name bedrijven die innovatieve software hebben ontwikkeld - hetzij voor intern gebruik, hetzij om in licentie te geven aan klanten - kunnen genieten van diezelfde maatregel.

Vanuit het octrooi kunt u vervolgens analyseren hoe uw bedrijf tot het eindresultaat van een onderzoeksproject bent gekomen. Deed uw bedrijf effectief aan onderzoek en ontwikkeling en wie voerde dat uit? Als dat houders van een master-diploma zijn, dan kunt u voor vier vijfde worden vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de betaalde lonen. Dat u die 80% mag houden en vrij benutten, is een factor van belang bij het inschatten van het terugverdieneffect van een innovatietraject.

Veel voorbereidingswerk bij het aanvragen van de ene fiscale incentive kunt u opnieuw benutten voor andere trajecten.

Was het verrichten van het bewuste onderzoek niet milieubelastend, dan wacht nog een derde mogelijk voordeel. Wie geen negatief effect creëerde voor de leefomgeving, kan op het innovatiebedrag eenmalig 13,5% in mindering brengen van het fiscaal resultaat. Of u kunt ervoor kiezen gespreid te werken en 20,5% toe te passen op de afschrijving.

Verder is het nuttig goed in te schatten of er intellectuele eigendomsrechten rusten op de creatie van uw medewerkers. Ten eerste omdat het belangrijk kan zijn om die auteursrechten over te hevelen naar de vennootschap, maar evenzeer omdat u dan de bewuste medewerkers deels kunt uitbetalen in auteursrechten. De bestaande loonmassa kunt u echter wettelijk niet laten zakken. Bedrijven die de betaling in auteursrechten vanaf de aanwerving van onderzoekers invoeren, kunnen wel met lagere brutolonen werken. Gezien het aanzienlijke fiscale voordeel in de personenbelasting benadeelt dat de werknemers niet financieel en tegelijk creëert het systeem extra middelen voor innovatie.

De vier mogelijkheden zijn bovendien toepasbaar voor zowel kleine als grote familiebedrijven en dat geldt evenzeer voor een soms vergeten vijfde stimulans: de subsidies voor innovatietrajecten. Ten slotte, bij het aanvragen van de diverse stimuli moet u doorgaans niet telkens vanaf nul vertrekken, want veel voorbereidingswerk bij het aanvragen van de ene fiscale incentive kunt u opnieuw benutten voor andere trajecten.

Tine Slaedts en Stijn Rasschaert - Partner BDO Belgium

tine.slaedts@bdo.be - stijn.rasschaert@bdo.be

Dit interessante klavertjevier kan echter ook voor verwarring zorgen. Welke mogelijkheden zijn voor een familiebedrijf interessant en hoe kunt u er rekening mee houden bij het opzetten van een innovatietraject? Daarom is het een aanrader om bij de start een innovatiescan als vertrekpunt te nemen. Die houdt rekening met de activiteiten die voor elk familiebedrijf specifiek zijn, geeft zicht op de kosten en de baten die verbonden zijn aan de incentives voor O&O.Dat een familiebedrijf een octrooi bezit, is een heel concrete vaststelling waarmee het vanuit de basisanalyse aan de slag kan. Niet elk familiebedrijf zal een type activiteit hebben dat zich daartoe leent. De mogelijkheid om voor 85% van de netto-innovatieinkomsten vrijgesteld te worden van vennootschapsbelasting geldt echter ruimer. Met name bedrijven die innovatieve software hebben ontwikkeld - hetzij voor intern gebruik, hetzij om in licentie te geven aan klanten - kunnen genieten van diezelfde maatregel.Vanuit het octrooi kunt u vervolgens analyseren hoe uw bedrijf tot het eindresultaat van een onderzoeksproject bent gekomen. Deed uw bedrijf effectief aan onderzoek en ontwikkeling en wie voerde dat uit? Als dat houders van een master-diploma zijn, dan kunt u voor vier vijfde worden vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de betaalde lonen. Dat u die 80% mag houden en vrij benutten, is een factor van belang bij het inschatten van het terugverdieneffect van een innovatietraject.Was het verrichten van het bewuste onderzoek niet milieubelastend, dan wacht nog een derde mogelijk voordeel. Wie geen negatief effect creëerde voor de leefomgeving, kan op het innovatiebedrag eenmalig 13,5% in mindering brengen van het fiscaal resultaat. Of u kunt ervoor kiezen gespreid te werken en 20,5% toe te passen op de afschrijving.Verder is het nuttig goed in te schatten of er intellectuele eigendomsrechten rusten op de creatie van uw medewerkers. Ten eerste omdat het belangrijk kan zijn om die auteursrechten over te hevelen naar de vennootschap, maar evenzeer omdat u dan de bewuste medewerkers deels kunt uitbetalen in auteursrechten. De bestaande loonmassa kunt u echter wettelijk niet laten zakken. Bedrijven die de betaling in auteursrechten vanaf de aanwerving van onderzoekers invoeren, kunnen wel met lagere brutolonen werken. Gezien het aanzienlijke fiscale voordeel in de personenbelasting benadeelt dat de werknemers niet financieel en tegelijk creëert het systeem extra middelen voor innovatie.De vier mogelijkheden zijn bovendien toepasbaar voor zowel kleine als grote familiebedrijven en dat geldt evenzeer voor een soms vergeten vijfde stimulans: de subsidies voor innovatietrajecten. Ten slotte, bij het aanvragen van de diverse stimuli moet u doorgaans niet telkens vanaf nul vertrekken, want veel voorbereidingswerk bij het aanvragen van de ene fiscale incentive kunt u opnieuw benutten voor andere trajecten.Tine Slaedts en Stijn Rasschaert - Partner BDO Belgiumtine.slaedts@bdo.be - stijn.rasschaert@bdo.be