Vooreerst werden voor de btw de zogenoemde plaatsbepalingsregels Europees vastgelegd om concurrentieverstoring te voorkomen. Bij 'verkopen op afstand', waarbij goederen verkocht worden aan particulieren in andere EU-lidstaten, is lokale btw verschuldigd in het land van bestemming van de goederen, als een bepaalde drempel van verkopen in die lidstaat wordt overschreden. Die drempel verschilt van lidstaat tot lidstaat. Het verkopen van goederen via een webshop vraagt dus een zekere administratieve organisatie. Als de drempel wordt overschreden, moet de handelaar een lokaal btw-nummer aanvragen en voldoen aan de btw-formaliteiten in de betrokken lidstaat.

Het gebruik van internetplatformen die hun webpagina aanbieden aan kleine handelaars, zodat die hun goederen aan het grote publiek kunnen verkopen, lost dat probleem niet noodzakelijk op. Enerzijds blijft de kleine handelaar verantwoordelijk voor het opvolgen en vervullen van de formaliteiten. Anderzijds hebben bepaalde lidstaten wetgeving ingevoerd waardoor die platformen ook hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de btw, als ze hadden kunnen weten dat de handelaar die niet had betaald. Bij het verstrekken van elektronische diensten zijn daarentegen alle prestaties onmiddellijk belastbaar in het land waar de afnemer van die diensten is gevestigd. In dat verband heeft de Europese regelgeving, om de administratieve lasten te verlagen, weliswaar een MOSS-systeem (Mini One Stop) opgericht waarbij de btw in verschillende lidstaten via één aangifte en in één betaling kan worden voldaan.

JURIDISCH KADER

Internethandel komt juridisch gezien neer op een verkoop op afstand. Omdat de consument geen fysiek contact heeft met de internethandelaar, is die handelaar verplicht een hoop informatie te verstrekken in een heldere vorm en heeft de consument altijd de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen.

Bovendien houdt onlinehandel automatisch de verwerking van persoonsgegevens in. Dat impliceert vanaf 25 mei 2018 ook de nood tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR), die de internet - handelaar ertoe dwingt in kaart te brengen welke persoonsgegevens hij verwerkt, op welke grondslagen hij dat doet en voor welke doeleinden. Ook in dat verband gelden strenge informatieverplichtingen en aansprakelijkheden bij gebrek aan een correcte voorlichting.

TENDENSEN

We zien dat de betrokken overheden, in het licht van de internationale strijd voor meer rechtvaardige belastingen, nadenken over een nieuwe invulling van het begrip 'vaste inrichting'. Is de aanwezigheid van een webshop bijvoorbeeld voldoende om al over een dergelijke vaste inrichting te beschikken? Indien die tendens doorzet, zou internationale handel via het internet in de toekomst weleens aanzienlijk complexer kunnen worden. Voorts stellen we nu al een stijgend aantal gerichte controles op de internethandel vast, uitgevoerd door diverse fiscale administraties in binnen- en buitenland.

Er is een stijgend aantal gerichte controles op de internethandel, uitgevoerd door diverse Fiscale administraties in binnen- en buitenland.

Tot slot zullen de bevoegdheden van de Belgische Privacycommissie om binnen afzienbare tijd monsterboetes op te leggen bij schendingen van de GDPR-regelgeving, de bewustwording rond de wetgeving over internethandel enkel actueler maken.

ERWIN BOUMANS

partner tax bij BDO

Vooreerst werden voor de btw de zogenoemde plaatsbepalingsregels Europees vastgelegd om concurrentieverstoring te voorkomen. Bij 'verkopen op afstand', waarbij goederen verkocht worden aan particulieren in andere EU-lidstaten, is lokale btw verschuldigd in het land van bestemming van de goederen, als een bepaalde drempel van verkopen in die lidstaat wordt overschreden. Die drempel verschilt van lidstaat tot lidstaat. Het verkopen van goederen via een webshop vraagt dus een zekere administratieve organisatie. Als de drempel wordt overschreden, moet de handelaar een lokaal btw-nummer aanvragen en voldoen aan de btw-formaliteiten in de betrokken lidstaat.Het gebruik van internetplatformen die hun webpagina aanbieden aan kleine handelaars, zodat die hun goederen aan het grote publiek kunnen verkopen, lost dat probleem niet noodzakelijk op. Enerzijds blijft de kleine handelaar verantwoordelijk voor het opvolgen en vervullen van de formaliteiten. Anderzijds hebben bepaalde lidstaten wetgeving ingevoerd waardoor die platformen ook hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de betaling van de btw, als ze hadden kunnen weten dat de handelaar die niet had betaald. Bij het verstrekken van elektronische diensten zijn daarentegen alle prestaties onmiddellijk belastbaar in het land waar de afnemer van die diensten is gevestigd. In dat verband heeft de Europese regelgeving, om de administratieve lasten te verlagen, weliswaar een MOSS-systeem (Mini One Stop) opgericht waarbij de btw in verschillende lidstaten via één aangifte en in één betaling kan worden voldaan.JURIDISCH KADERInternethandel komt juridisch gezien neer op een verkoop op afstand. Omdat de consument geen fysiek contact heeft met de internethandelaar, is die handelaar verplicht een hoop informatie te verstrekken in een heldere vorm en heeft de consument altijd de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen.Bovendien houdt onlinehandel automatisch de verwerking van persoonsgegevens in. Dat impliceert vanaf 25 mei 2018 ook de nood tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als de GDPR), die de internet - handelaar ertoe dwingt in kaart te brengen welke persoonsgegevens hij verwerkt, op welke grondslagen hij dat doet en voor welke doeleinden. Ook in dat verband gelden strenge informatieverplichtingen en aansprakelijkheden bij gebrek aan een correcte voorlichting.TENDENSENWe zien dat de betrokken overheden, in het licht van de internationale strijd voor meer rechtvaardige belastingen, nadenken over een nieuwe invulling van het begrip 'vaste inrichting'. Is de aanwezigheid van een webshop bijvoorbeeld voldoende om al over een dergelijke vaste inrichting te beschikken? Indien die tendens doorzet, zou internationale handel via het internet in de toekomst weleens aanzienlijk complexer kunnen worden. Voorts stellen we nu al een stijgend aantal gerichte controles op de internethandel vast, uitgevoerd door diverse fiscale administraties in binnen- en buitenland. Tot slot zullen de bevoegdheden van de Belgische Privacycommissie om binnen afzienbare tijd monsterboetes op te leggen bij schendingen van de GDPR-regelgeving, de bewustwording rond de wetgeving over internethandel enkel actueler maken.