Hoeveel Carlos Brito als CEO van AB InBev verdient, blijft moeilijk te berekenen. Er zijn de officieel gerapporteerde cijfers met de brutokosten voor de onderneming aan het einde van een boekjaar. Maar die zeggen weinig over wat hij echt in zijn loonzakje krijgt.
...

Hoeveel Carlos Brito als CEO van AB InBev verdient, blijft moeilijk te berekenen. Er zijn de officieel gerapporteerde cijfers met de brutokosten voor de onderneming aan het einde van een boekjaar. Maar die zeggen weinig over wat hij echt in zijn loonzakje krijgt.Dat loon bestaat uit een aantal componenten. Het duidelijkst is zijn vaste salaris: vorig jaar bedroeg dat 1,64 miljoen dollar bruto, net zoals in 2014. In euro is er een verschil, en dat komt alicht door de sterke dollar: 1,47 miljoen euro in 2015, tegenover 1,22 miljoen euro in 2014.Brito krijgt elk jaar ook een pakket opties. Die kan hij ten vroegste over vijf jaar verzilveren. Vorig jaar ontving hij er bijna een half miljoen. De uitoefenprijs bedraagt 113 euro, terwijl de beurskoers rond 102 euro bengelt.Minder duidelijk is de variabele vergoeding, een soort van bonus op basis van de jaarprestaties van de onderneming. De criteria voor die bonus zijn de evolutie van het marktaandeel, de omzetgroei, de ebitda (of de brutowinst) en de kasstromen. De CEO haalde op dat gebied in 2015 puike resultaten, al bleek dat minder uit de gerapporteerde jaarcijfers. Maar die werden vertekend door de sterke dollarkoers (de brouwer rapporteert in Amerikaanse dollar) en door de grote wisselkoerseffecten van zwakkere munten. De brouwer is het voorbije jaar sterk organisch gegroeid.De bonus van Brito mag maximaal oplopen tot drie keer zijn vaste salaris. Hij kreeg vorig jaar een bonus van 145 procent van zijn salaris, of 3,29 miljoen dollar (2,96 miljoen euro). Maar dat cijfer is het officieel gerapporteerde bedrag. De uiteindelijke bonus ziet er helemaal anders uit. Brito kan tot 60 procent van het nettobedrag van zijn bonus omzetten in AB InBev-aandelen die hij kan kopen tegen 10 procent korting. Hij mag die weliswaar pas na vijf jaar verkopen. Als beloning krijgt hij er een groot aantal gratis aandelen bovenop. Bovendien zijn de aandelen die hij koopt, ook nog eens dividendgerechtigd.De moeilijkheid is dat die omzetting in aandelen altijd gebeurt in maart, nadat het boekjaar is afgesloten. Nemen we het voorbeeld van 2014. Carlos Brito verdiende dat jaar een officieel gerapporteerde bonus van 1 miljoen euro bruto (1,34 miljoen dollar). Maar dat bedrag was in realiteit veel hoger. Hij kocht met een deel van de bonus 5250 aandelen en kreeg er 23.279 gratis bovenop. Dat maakt samen, tegen de huidige beurskoers, een bedrag van 2,9 miljoen euro in aandelen. Daar moeten de dividenden bij worden geteld, plus het deel van de bonus dat niet in aandelen is omgezet, wellicht een bedrag van ongeveer een kwart miljoen euro.Het is dus bijna zeker dat de officieel gerapporteerde bonus van 2015, een bedrag van 2,96 miljoen euro, lager is dan het bedrag dat Carlos Brito als bonus voor 2015 krijgt.2015 was ook een grand-crujaar voor de verzilvering van opties uit het verleden door het topmanagement. Het directiecomité zette bijna 2,24 miljoen opties om in aandelen, het hoogste aantal in één jaar. Ook Carlos Brito hoorde de kassa rinkelen. De uitoefening van bijna drie kwart miljoen opties maakte hem ruim 35 miljoen euro rijker.En ook dat is een kostenpost voor de onderneming, want het topmanagement krijgt de aandelen, voor het uitoefenen van de opties, via het bedrijf. AB InBev verwerft die eigen aandelen via zijn inkoopprogramma's. De totale kostprijs van in aandelen betaalde vergoedingen aan het management bedroeg vorig jaar 225 miljoen dollar.