Hans Van Weyenberg, derdegeneratietelg bij Boerinneke zette het familiebedrijf in 2012 in de etalage. Hij wilde op termijn uit het bedrijf stappen, maar dat liep even anders. De match met de nieuwe aandeelhouder Paul-Henri Verhelst was perfect. Negen jaar later timmert de chocomaker aan een nieuwbouw en buitenlandse groei.

In crisistijden zien familiebedrijven in dat het belangrijk om een groter aanpassingsvermogen te ontwikkelen. Die zogenoemde 'agility' grijpt in op heel wat onderdelen van de bedrijfsvoering, maar familiebedrijven besteden extra zorg aan de impact op hun medewerkers. Die hechten veel belang aan de familiale cultuur en net daarom is het belangrijk ingrepen die het aanpassingsvermogen verhogen met veel betrokkenheid door te voeren.

Het familiebedrijf Quatra bestaat amper elf jaar, maar samen met zijn zonen Piet (37) en Pol (35) haalt Gerald Van Pollaert (64) een tiende van alle gebruikte frituurolie op in Europa. "Het is een gigantisch voordeel dat ik tijdens onze groeispurt kon terugvallen op mijn twee zonen."

Ondernemerschap zit in de genen. Als 23-jarige nam de vijfdegeneratietelg Christoph Pauwels het slecht boerende bedrijf van zijn vader Paul over. "We hebben echt moeten knokken. In de beginjaren zag ik zwarte sneeuw. Misschien was dat als jonge ondernemer nog de beste leerschool."

In familiebedrijven maken de aandelen vaak het grootste deel uit van het familiale patrimonium. Vanuit die vaststelling, vanuit de sterke betrokkenheid van de familie en vanuit de al even sterke afhankelijkheid tussen aandeelhouder en zaakvoerder voelen veel families de noodzaak om een goede langetermijnvisie te definiëren. De waarde van uw bedrijf laten bepalen, is in die context een effectief en relatief eenvoudig hulpmiddel. Als familiaal ondernemer kan u de waarde van een bedrijf gebruiken als een echt managementinstrument, waarmee u die waarde maximaliseert.

Nadat vier generaties van de families er decennialang het mooie weer hadden gemaakt, kreeg Groep Huyzentruyt begin dit jaar voor het eerst een niet-familiale CEO en een externe raad van bestuur. "Bereid je als familiebedrijf voor wanneer het nog helemaal niet moet", zegt een tevreden Philippe Huyzentruyt.

Uit het magazine
Wouter Temmerman

Innovatieve familiebedrijven doen soms denken aan het Gallische dorp van Asterix. Ze innoveren niet met de schaal en de kracht van hun multinationale tegenspelers, maar houden met hun innovaties en visie op lange termijn wel geduldig stand. We gingen op zoek naar de toverdrank voor familiale innovatie.

De in 1769 opgerichte brouwerij Dubuisson, bekend om het bier Bush, wordt gerund door de achtste generatie. De negende generatie steekt al de neus aan de vaten. Een rijk verhaal en een geslaagde verbreding van het bierassortiment verklaren het succes, ook na 250 jaar.

Om familiebedrijven te ondersteunen bij innovatieprojecten, heeft de wetgeving incentives gecreëerd voor onderzoek en ontwikkeling. Die beloningen vertrekken vanuit verschillende invalshoeken: van de aftrek van innovatie-inkomsten voor onder andere octrooien en innovatieve software, over een vrijstelling voor 80% van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, tot voordelen voor wie niet-milieubelastend onderzoek uitvoert, en de mogelijkheid om medewerkers deels in auteursrechten uit te betalen.

Veel familiebedrijven moeten zich aanpassen aan de snelle veranderingen op hun markt door een consolidatie of de digitalisering. Het antwoord op deze uitdagingen kan verschillend: een kapitaalverhoging om te investeren in organische groei, de overname van concurrenten of de verkoop van het bedrijf. In de praktijk stellen wij vast de integratie in een grote groep uiteindelijk vaak de voorkeur geniet.