Een grote meerderheid van de Belgen heeft al een familiale verzekering, officieel de "verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven". Sectorfederatie Assuralia schat de participatiegraad op 85 procent. Maar voor mensen die dergelijke verzekering niet hebben afgesloten, dreigt een kleine onoplettendheid zware financiële gevolgen te hebben. "Een gemiddelde premie bedraagt amper 70 euro, taksen inclusief. Daartegenover staat een gemiddelde schadelast van 2.443 euro", illustreert gedelegeerd bestuurder Philippe Colle van Assuralia. Voor dat relatief kleine bedrag is niet alleen de verzekeringnemer zelf gedekt, maar iedereen met wie hij onder hetzelfde dak woont, dus ook zijn partner, minderjarige (stief)kinderen, huispersoneel tot zelfs huisdieren. De verzekering dekt de schade aan derden, niet alleen in de woning, maar ook op straat, in de sportclub, .. en dit ook in het buitenland. De minimale dekkingsbedragen zijn bij wet vastgelegd op 1,2 miljoen euro bij materiële schade en 24 miljoen euro bij lichamelijke schade. In veel gevallen geldt een franchise van 125 euro, maar dit zorgt er juist voor dat de polis betaalbaar is, aldus de verzekeringssector. De brochure is te downloaden op de website van Assuralia en van Oivo. (Belga)

Een grote meerderheid van de Belgen heeft al een familiale verzekering, officieel de "verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven". Sectorfederatie Assuralia schat de participatiegraad op 85 procent. Maar voor mensen die dergelijke verzekering niet hebben afgesloten, dreigt een kleine onoplettendheid zware financiële gevolgen te hebben. "Een gemiddelde premie bedraagt amper 70 euro, taksen inclusief. Daartegenover staat een gemiddelde schadelast van 2.443 euro", illustreert gedelegeerd bestuurder Philippe Colle van Assuralia. Voor dat relatief kleine bedrag is niet alleen de verzekeringnemer zelf gedekt, maar iedereen met wie hij onder hetzelfde dak woont, dus ook zijn partner, minderjarige (stief)kinderen, huispersoneel tot zelfs huisdieren. De verzekering dekt de schade aan derden, niet alleen in de woning, maar ook op straat, in de sportclub, .. en dit ook in het buitenland. De minimale dekkingsbedragen zijn bij wet vastgelegd op 1,2 miljoen euro bij materiële schade en 24 miljoen euro bij lichamelijke schade. In veel gevallen geldt een franchise van 125 euro, maar dit zorgt er juist voor dat de polis betaalbaar is, aldus de verzekeringssector. De brochure is te downloaden op de website van Assuralia en van Oivo. (Belga)