De tarieven, die in juni 2012 vastgelegd moesten worden voor de periode 2013-2016, zijn bevroren in afwachting van de overheveling van de regulering van de distributietarieven van de federale regulator naar de regionale regulatoren. Momenteel profiteert de consument van de bevriezing van de tarieven, maar daardoor dreigen in 2015 of 2016 de reële kosten alsnog aangerekend te worden. (ANA)

De tarieven, die in juni 2012 vastgelegd moesten worden voor de periode 2013-2016, zijn bevroren in afwachting van de overheveling van de regulering van de distributietarieven van de federale regulator naar de regionale regulatoren. Momenteel profiteert de consument van de bevriezing van de tarieven, maar daardoor dreigen in 2015 of 2016 de reële kosten alsnog aangerekend te worden. (ANA)