De tweede pensioenpijler vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Zowat twee derde van de loontrekkenden in de privésector krijgt al zo'n aanvullend pensioen via zijn werkgever. Bedrijven sluiten daarvoor een groepsverzekering af (75 procent) of sluiten zich aan bij een pensioenfonds (25 procent). Dat extralegaal pensioen wordt deels betaald door de werknemers zelf (30 procent), maar vooral door de werkgevers (70 procent). De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden. "Er is duidelijk een probleem en onze kop in het zand steken is geen oplossing, want voor de komende jaren zullen de opbrengsten die men op de financiële markten kan realiseren lager liggen dan wat volgens de afspraken moet gegarandeerd worden", meent het VBO. "Het VBO is dan ook bezig met een grondige analyse van deze problematiek om te komen tot een goede oplossing waarbij de democratisering van de tweede pensioenpijler kan verder gezet worden", reageert de werkgeversorganisatie. (DLA)

De tweede pensioenpijler vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). Zowat twee derde van de loontrekkenden in de privésector krijgt al zo'n aanvullend pensioen via zijn werkgever. Bedrijven sluiten daarvoor een groepsverzekering af (75 procent) of sluiten zich aan bij een pensioenfonds (25 procent). Dat extralegaal pensioen wordt deels betaald door de werknemers zelf (30 procent), maar vooral door de werkgevers (70 procent). De wet bepaalt dat werkgevers tekorten moeten bijpassen als verzekeraars te weinig rendement bieden. "Er is duidelijk een probleem en onze kop in het zand steken is geen oplossing, want voor de komende jaren zullen de opbrengsten die men op de financiële markten kan realiseren lager liggen dan wat volgens de afspraken moet gegarandeerd worden", meent het VBO. "Het VBO is dan ook bezig met een grondige analyse van deze problematiek om te komen tot een goede oplossing waarbij de democratisering van de tweede pensioenpijler kan verder gezet worden", reageert de werkgeversorganisatie. (DLA)