De waarde van de goederen die in 2013 voor de export waren bestemd, steeg met 5,47 procent ten opzichte van 2012. Hiermee zet de stijging van de voorbije jaren zich door, en dit ondanks de overwegend sombere economische berichten van de totale conjunctuur. In 2013 nam het aantal zendingen toe met maar liefst 9,39 procent. Het overgrote deel hiervan is bestemd voor landen binnen de EU. Toch neemt het belang van de verre export (buiten de EU) toe. China blijft het belangrijkste land voor de verre export van Limburgse goederen (10,15 procent). Opmerkelijk is de opmars van de VS. Ook Turkije en Algerije staan veel hoger in de top 10 van de verre export. Aan de andere zijde is er een terugval van de uitvoer naar landen als India en Thailand. Gezien de belangrijke uitdagingen waar de Limburgse economie voor staat, nu er eind dit jaar enkele duizenden jobs sneuvelen in de auto-industrie, wijst Voka Limburg naar de verdere ontwikkeling van de export als motor van het economisch herstel. "Verdere internationalisering is van levensbelang, zowel voor bestaande als voor nieuwe exporterende bedrijven," zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. (Belga)

De waarde van de goederen die in 2013 voor de export waren bestemd, steeg met 5,47 procent ten opzichte van 2012. Hiermee zet de stijging van de voorbije jaren zich door, en dit ondanks de overwegend sombere economische berichten van de totale conjunctuur. In 2013 nam het aantal zendingen toe met maar liefst 9,39 procent. Het overgrote deel hiervan is bestemd voor landen binnen de EU. Toch neemt het belang van de verre export (buiten de EU) toe. China blijft het belangrijkste land voor de verre export van Limburgse goederen (10,15 procent). Opmerkelijk is de opmars van de VS. Ook Turkije en Algerije staan veel hoger in de top 10 van de verre export. Aan de andere zijde is er een terugval van de uitvoer naar landen als India en Thailand. Gezien de belangrijke uitdagingen waar de Limburgse economie voor staat, nu er eind dit jaar enkele duizenden jobs sneuvelen in de auto-industrie, wijst Voka Limburg naar de verdere ontwikkeling van de export als motor van het economisch herstel. "Verdere internationalisering is van levensbelang, zowel voor bestaande als voor nieuwe exporterende bedrijven," zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. (Belga)