Het beroep van vastgoedmakelaar is al 20 jaar erkend. Het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) controleert de toegang tot dat beroep en volgt op of de erkende vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters de ethische code respecteren. Er zijn echter nog andere vastgoedprofessionals actief, zoals vastgoedbeheerders, promotoren en experts, wier belangen worden behartigd door CIB en de Federatie Vrije Beroepen. Momenteel kan iedereen zeggen dat hij vastgoedexpert is en het beroep uitoefenen. "Wanneer zo'n persoon op de immobiliënmarkt terechtkomt, zal wel hij merken dat bepaalde operaties enkel door professionals kunnen worden uitgevoerd die ingeschreven zijn bij het BIV", zegt Frédéric Jacquet, kabinetschef van minister Laruelle, in L'Echo. Toch kunnen de niet-ingeschreven experts nog veel dossiers raadplegen, zoals plaatsbeschrijvingen, evaluaties en hypothecaire leningen. De beroepsverenigingen vragen dan ook dat er meer garanties voor kwaliteit worden ingebouwd. Veel expertactiviteiten in vastgoed kunnen niet meer zonder dat die expert voldoende technische kennis (diploma) en voldoende beroepservaring (minstens drie jaar) kan voorleggen. Het lijkt niet meer dan logisch dat wie schattingen doet, leningen adviseert of plaatsbeschrijvingen opneemt, een ethische code respecteert en er op aangesproken kan worden. De erkenning van het beroep is nog niet voor morgen, aangezien de procedure om zo ver te komen wellicht jarenlang zal aanslepen, besluiten de kranten. (Belga)

Het beroep van vastgoedmakelaar is al 20 jaar erkend. Het Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars (BIV) controleert de toegang tot dat beroep en volgt op of de erkende vastgoedmakelaars, syndici en rentmeesters de ethische code respecteren. Er zijn echter nog andere vastgoedprofessionals actief, zoals vastgoedbeheerders, promotoren en experts, wier belangen worden behartigd door CIB en de Federatie Vrije Beroepen. Momenteel kan iedereen zeggen dat hij vastgoedexpert is en het beroep uitoefenen. "Wanneer zo'n persoon op de immobiliënmarkt terechtkomt, zal wel hij merken dat bepaalde operaties enkel door professionals kunnen worden uitgevoerd die ingeschreven zijn bij het BIV", zegt Frédéric Jacquet, kabinetschef van minister Laruelle, in L'Echo. Toch kunnen de niet-ingeschreven experts nog veel dossiers raadplegen, zoals plaatsbeschrijvingen, evaluaties en hypothecaire leningen. De beroepsverenigingen vragen dan ook dat er meer garanties voor kwaliteit worden ingebouwd. Veel expertactiviteiten in vastgoed kunnen niet meer zonder dat die expert voldoende technische kennis (diploma) en voldoende beroepservaring (minstens drie jaar) kan voorleggen. Het lijkt niet meer dan logisch dat wie schattingen doet, leningen adviseert of plaatsbeschrijvingen opneemt, een ethische code respecteert en er op aangesproken kan worden. De erkenning van het beroep is nog niet voor morgen, aangezien de procedure om zo ver te komen wellicht jarenlang zal aanslepen, besluiten de kranten. (Belga)