Begin 2014 zou de kaap van zeven miljard gsm-toestellen in omloop overschreden worden, voorspelt ITU. Eind 2013 zal de penetratiegraad voor mobiele telefonie wereldwijd 96 pct bedragen. In de ontwikkelde landen gaat het tegen dan om 128 pct, in de ontwikkelingslanden om 89 pct. Die hoge penetratiegraad is de laatste jaren vooral gestuwd door de ontwikkelingen in Azië. Wat het internetgebruik betreft, zullen tegen eind 2013 2,7 miljard mensen - oftewel 39 pct van de populatie - het internet gebruiken, voorspelt ITU. In de ontwikkelingslanden gaat het om 31 pct van de bevolking, tegenover 77 pct in de ontwikkelde economieën. (JDH)

Begin 2014 zou de kaap van zeven miljard gsm-toestellen in omloop overschreden worden, voorspelt ITU. Eind 2013 zal de penetratiegraad voor mobiele telefonie wereldwijd 96 pct bedragen. In de ontwikkelde landen gaat het tegen dan om 128 pct, in de ontwikkelingslanden om 89 pct. Die hoge penetratiegraad is de laatste jaren vooral gestuwd door de ontwikkelingen in Azië. Wat het internetgebruik betreft, zullen tegen eind 2013 2,7 miljard mensen - oftewel 39 pct van de populatie - het internet gebruiken, voorspelt ITU. In de ontwikkelingslanden gaat het om 31 pct van de bevolking, tegenover 77 pct in de ontwikkelde economieën. (JDH)