De handel - zowel in- als uitvoer - tussen de EU en de VS bedroeg vorig jaar 631 miljard euro. Dat komt overeen met 16,9 procent van alle handel die de EU dreef met niet-EU-landen. In 2018 waren de VS nog goed voor 18 procent. Er werd voor 573 miljard euro handel gedreven met China, goed voor een aandeel van 15,3 procent. Dat percentage is bijna verdrievoudigd sinds 2000. Dan volgen Zwitserland (261 miljard euro of 7 procent), Rusland (231 miljard euro of 6,2 procent), Turkije (154 miljard euro of 4,1 procent) en Japan (129 miljard euro of 3,5 procent).

Als je naar de verschillende EU-lidstaten apart kijkt, is hun belangrijkste handelspartner bijna altijd een andere EU-lidstaat. Zo drijft België vooral handel met de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het is zelf de belangrijkste handelspartner van het Groothertogdom Luxemburg, de tweede partner van Frankrijk en de derde van Nederland.

De handel - zowel in- als uitvoer - tussen de EU en de VS bedroeg vorig jaar 631 miljard euro. Dat komt overeen met 16,9 procent van alle handel die de EU dreef met niet-EU-landen. In 2018 waren de VS nog goed voor 18 procent. Er werd voor 573 miljard euro handel gedreven met China, goed voor een aandeel van 15,3 procent. Dat percentage is bijna verdrievoudigd sinds 2000. Dan volgen Zwitserland (261 miljard euro of 7 procent), Rusland (231 miljard euro of 6,2 procent), Turkije (154 miljard euro of 4,1 procent) en Japan (129 miljard euro of 3,5 procent).Als je naar de verschillende EU-lidstaten apart kijkt, is hun belangrijkste handelspartner bijna altijd een andere EU-lidstaat. Zo drijft België vooral handel met de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het is zelf de belangrijkste handelspartner van het Groothertogdom Luxemburg, de tweede partner van Frankrijk en de derde van Nederland.