De Europese Commissie oordeelde negen jaar geleden dat de Franse overheid in de fout was gegaan door EDF in het kader van een herstructurering een belastingvordering van 888,89 miljoen euro kwijt te schelden. Het ging volgens haar om illegale staatssteun die de positie van het elektriciteitsbedrijf ten aanzien van de concurrentie had verbeterd. EDF moest het bedrag en bijhorende rente terugbetalen aan de staat, goed voor ruim 1,2 miljard euro. Het bedrijf trok intussen echter naar het Europese Gerecht van Eerste Aanleg en kreeg in 2009 gelijk. Volgens de rechters had de Commissie ten onrechte geweigerd om na te gaan of de Franse staat zich in deze situatie als een private investeerder in een markteconomie had gedragen. EDF was toen volledig in handen van de Franse overheid. Vandaag bevestigde het Europese Hof van Justitie die beslissing in beroep. Volgens het Hof heeft het Gerecht in zijn arrest geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. "Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de rol van de staat als aandeelhouder die handelt als aandeelhouder en de rol van de staat als overheid", stelt het Hof in een persmededeling, eraan toevoegend dat ook in fiscale zaken het criterium van de private investeerders van toepassing kan zijn. (MVL)

De Europese Commissie oordeelde negen jaar geleden dat de Franse overheid in de fout was gegaan door EDF in het kader van een herstructurering een belastingvordering van 888,89 miljoen euro kwijt te schelden. Het ging volgens haar om illegale staatssteun die de positie van het elektriciteitsbedrijf ten aanzien van de concurrentie had verbeterd. EDF moest het bedrag en bijhorende rente terugbetalen aan de staat, goed voor ruim 1,2 miljard euro. Het bedrijf trok intussen echter naar het Europese Gerecht van Eerste Aanleg en kreeg in 2009 gelijk. Volgens de rechters had de Commissie ten onrechte geweigerd om na te gaan of de Franse staat zich in deze situatie als een private investeerder in een markteconomie had gedragen. EDF was toen volledig in handen van de Franse overheid. Vandaag bevestigde het Europese Hof van Justitie die beslissing in beroep. Volgens het Hof heeft het Gerecht in zijn arrest geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. "Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de rol van de staat als aandeelhouder die handelt als aandeelhouder en de rol van de staat als overheid", stelt het Hof in een persmededeling, eraan toevoegend dat ook in fiscale zaken het criterium van de private investeerders van toepassing kan zijn. (MVL)