De Commissie wil tegen Italië een procedure wegens buitensporig tekort openen. Het zou de eerste keer zijn dat ze dat doet omdat een lidstaat geen werk maakt van de afbouw van zijn schuldgraad. Uit projecties blijkt dat de Italiaanse schuld dit en de volgende jaren blijft pieken op meer dan 130 procent van het bbp.

De Italiaanse regering, samengesteld uit de populistische Vijfsterrenbeweging en de uiterstrechtse Lega, wil het tekort op de begroting volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent. Onder de Europese drempel van 3 procent dus, maar wel te hoog om de schuld af te bouwen. De afgelopen dagen kwam uit Rome evenwel het nieuws dat de regering haar ambitie zou willen opschroeven en een extra inspanning van 0,2 procentpunt zou willen doen. Het tekort zou zo op 2,2 procent moeten uitkomen.

Maar dat is niet naar de zin van de Commissie, zo liet vicevoorzitter Dombrovskis woensdag verstaan. 'Het is duidelijk dat er een substantiële, geen marginale verbetering moet plaatsvinden van het begrotingstraject.' Dombrovskis wees erop dat het probleem niet zozeer bij het nominale tekort ligt, maar wel bij het structurele. De EU verwacht volgend jaar een verbetering van het structureel saldo met 0,6 procentpunten, 'maar Italië stevent in tegendeel af op een verslechtering van 0,8 punten, en dat op basis van zijn eigen cijfers', aldus de Letse eurocommissaris.

De Commissie wil tegen Italië een procedure wegens buitensporig tekort openen. Het zou de eerste keer zijn dat ze dat doet omdat een lidstaat geen werk maakt van de afbouw van zijn schuldgraad. Uit projecties blijkt dat de Italiaanse schuld dit en de volgende jaren blijft pieken op meer dan 130 procent van het bbp. De Italiaanse regering, samengesteld uit de populistische Vijfsterrenbeweging en de uiterstrechtse Lega, wil het tekort op de begroting volgend jaar laten oplopen tot 2,4 procent. Onder de Europese drempel van 3 procent dus, maar wel te hoog om de schuld af te bouwen. De afgelopen dagen kwam uit Rome evenwel het nieuws dat de regering haar ambitie zou willen opschroeven en een extra inspanning van 0,2 procentpunt zou willen doen. Het tekort zou zo op 2,2 procent moeten uitkomen. Maar dat is niet naar de zin van de Commissie, zo liet vicevoorzitter Dombrovskis woensdag verstaan. 'Het is duidelijk dat er een substantiële, geen marginale verbetering moet plaatsvinden van het begrotingstraject.' Dombrovskis wees erop dat het probleem niet zozeer bij het nominale tekort ligt, maar wel bij het structurele. De EU verwacht volgend jaar een verbetering van het structureel saldo met 0,6 procentpunten, 'maar Italië stevent in tegendeel af op een verslechtering van 0,8 punten, en dat op basis van zijn eigen cijfers', aldus de Letse eurocommissaris.