De werkgeversorganisaties dringen zelf al langer aan op een aantal structurele hervormingen van onder meer de arbeidsmarkt en de loonkosten. Ze voelen zich nu gesteund door de Europese Commissie. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka merkt op dat ze al jaren de vinger op de wonde legt. "België saneerde tussen 2009 en 2013 slechts 1,65 pct van het bruto binnenlands product op een structurele manier (...) In de periode 2012-2013 nam de regering voor 19 miljard euro maatregelen, maar slechts 41 procent of 7,8 miljard daarvan waren besparingen, de rest waren bijkomende belastingen of andere ontvangsten", staat er in een persbericht. Volgens de Vlaamse werkgevers moet ons land dringend een versnelling hoger schakelen, want tot nu toe werden "muizenstapjes" gezet. Voka ziet zeker nog ruimte om structureel te besparen, "met 54 procent overheidsbeslag". Dat is 4 procent boven het Europees gemiddelde, goed voor een bedrag van 16 miljard euro. Die besparingen kunnen volgens Voka op alle niveau's, van federaal tot regionaal en gemeentelijk, net als in de sociale zekerheid. Bij het VBO wijst men er dan weer op dat structurele hervormingen niet zozeer nodig zijn omdat Europa het vraagt, "maar omdat er geen alternatief is als we de concurrentiekracht van de bedrijven en de jobs van de mensen willen veiligstellen". Ook het VBO wil snel actie: "op automatische piloot schakelen tot aan de verkiezingen is absoluut geen optie". (Belga)

De werkgeversorganisaties dringen zelf al langer aan op een aantal structurele hervormingen van onder meer de arbeidsmarkt en de loonkosten. Ze voelen zich nu gesteund door de Europese Commissie. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka merkt op dat ze al jaren de vinger op de wonde legt. "België saneerde tussen 2009 en 2013 slechts 1,65 pct van het bruto binnenlands product op een structurele manier (...) In de periode 2012-2013 nam de regering voor 19 miljard euro maatregelen, maar slechts 41 procent of 7,8 miljard daarvan waren besparingen, de rest waren bijkomende belastingen of andere ontvangsten", staat er in een persbericht. Volgens de Vlaamse werkgevers moet ons land dringend een versnelling hoger schakelen, want tot nu toe werden "muizenstapjes" gezet. Voka ziet zeker nog ruimte om structureel te besparen, "met 54 procent overheidsbeslag". Dat is 4 procent boven het Europees gemiddelde, goed voor een bedrag van 16 miljard euro. Die besparingen kunnen volgens Voka op alle niveau's, van federaal tot regionaal en gemeentelijk, net als in de sociale zekerheid. Bij het VBO wijst men er dan weer op dat structurele hervormingen niet zozeer nodig zijn omdat Europa het vraagt, "maar omdat er geen alternatief is als we de concurrentiekracht van de bedrijven en de jobs van de mensen willen veiligstellen". Ook het VBO wil snel actie: "op automatische piloot schakelen tot aan de verkiezingen is absoluut geen optie". (Belga)