De Commissie benadrukt dat de nieuwe zaak losstaat van de andere onderzoeken. Die draaien om zonnepanelen, terwijl het antidumpingonderzoek dat nu wordt opgestart alleen het zonneglas viseert - dat weliswaar overwegend gebruikt wordt voor de productie van zonnepanelen. De hele Europese zonneglasmarkt wordt op minder dan 200 miljoen euro geschat, terwijl de import van alleen maar Chinese zonnepanelen en onderdelen naar Europa ruim twintig miljard euro bedraagt. Volgens de Commissie wees de klacht van EU ProSun Glass op verschillende mogelijke inbreuken. Het is inderdaad best mogelijk dat de Chinese producenten dumpingprijzen hanteren, luidt het. De Europese zonneglassector verkeert bovendien in zwaar weer, en er lijkt een causaal verband te zijn met gedumpt zonneglas uit China. "Een onderzoek is dan ook gerechtvaardigd", luidt het. Binnen de negen maanden moet de Commissie haar voorlopige bevindingen meedelen. Als haar onderzoek inderdaad onregelmatigheden aan het licht brengt, kan de Raad (de EU-lidstaten) sancties treffen. Die heeft daar 15 maanden de tijd voor, dus tot eind mei 2014. De handelsrelaties tussen Europa en China staan al een tijdje op gespannen voet. Deze week nog gaf de Wereldhandelsorganisatie de EU gelijk in een zaak rond Chinese antidumpingtarieven op veiligheidsscanners. (ANA)

De Commissie benadrukt dat de nieuwe zaak losstaat van de andere onderzoeken. Die draaien om zonnepanelen, terwijl het antidumpingonderzoek dat nu wordt opgestart alleen het zonneglas viseert - dat weliswaar overwegend gebruikt wordt voor de productie van zonnepanelen. De hele Europese zonneglasmarkt wordt op minder dan 200 miljoen euro geschat, terwijl de import van alleen maar Chinese zonnepanelen en onderdelen naar Europa ruim twintig miljard euro bedraagt. Volgens de Commissie wees de klacht van EU ProSun Glass op verschillende mogelijke inbreuken. Het is inderdaad best mogelijk dat de Chinese producenten dumpingprijzen hanteren, luidt het. De Europese zonneglassector verkeert bovendien in zwaar weer, en er lijkt een causaal verband te zijn met gedumpt zonneglas uit China. "Een onderzoek is dan ook gerechtvaardigd", luidt het. Binnen de negen maanden moet de Commissie haar voorlopige bevindingen meedelen. Als haar onderzoek inderdaad onregelmatigheden aan het licht brengt, kan de Raad (de EU-lidstaten) sancties treffen. Die heeft daar 15 maanden de tijd voor, dus tot eind mei 2014. De handelsrelaties tussen Europa en China staan al een tijdje op gespannen voet. Deze week nog gaf de Wereldhandelsorganisatie de EU gelijk in een zaak rond Chinese antidumpingtarieven op veiligheidsscanners. (ANA)