De studie staat op de blog van Bruegel en is het werk van onderzoeker Guntram B. Wolff. Hij formuleert verschillende hypotheses voor de soms onverwachte ontwikkelingen van de Gini-coëfficiënt, het getal dat de gelijkheid tussen de inkomsten uitdrukt aan de hand van een geijkte formule. De evolutie van de arbeidsmarkt kan bepaalde ontwikkelingen verklaren, vooral dan in Duitsland. "Zelfs al zijn veel jobs die in Duitsland worden gecreëerd weinig betaald, zorgen ze nog steeds voor een betere situatie dan werkloosheid", legt Wolff aan Belga uit. De daling van de werkloosheidsgraad van 8,2 naar 5,6 procent tussen 2007 en 2011 kan dus de daling van de ongelijkheid in Duitsland verklaren. Waarom de ongelijkheid ook in landen als Griekenland, Portugal en Italië afgenomen is, kan Wolff niet verklaren. Het zou kunnen dat de mensen die het meest voordeel hebben gehaald uit de periode vóór de crisis nu relatief harder getroffen worden. In België bleef de Gini-coëfficiënt over de bestudeerde periode opvallend stabiel. (KAV)

De studie staat op de blog van Bruegel en is het werk van onderzoeker Guntram B. Wolff. Hij formuleert verschillende hypotheses voor de soms onverwachte ontwikkelingen van de Gini-coëfficiënt, het getal dat de gelijkheid tussen de inkomsten uitdrukt aan de hand van een geijkte formule. De evolutie van de arbeidsmarkt kan bepaalde ontwikkelingen verklaren, vooral dan in Duitsland. "Zelfs al zijn veel jobs die in Duitsland worden gecreëerd weinig betaald, zorgen ze nog steeds voor een betere situatie dan werkloosheid", legt Wolff aan Belga uit. De daling van de werkloosheidsgraad van 8,2 naar 5,6 procent tussen 2007 en 2011 kan dus de daling van de ongelijkheid in Duitsland verklaren. Waarom de ongelijkheid ook in landen als Griekenland, Portugal en Italië afgenomen is, kan Wolff niet verklaren. Het zou kunnen dat de mensen die het meest voordeel hebben gehaald uit de periode vóór de crisis nu relatief harder getroffen worden. In België bleef de Gini-coëfficiënt over de bestudeerde periode opvallend stabiel. (KAV)