De Commissie opende in november 2010 een onderzoek naar de businesspraktijken van Google en hun conformiteit met de Europese concurrentieregels. Dat gebeurde na klachten van operatoren van andere zoekmachines, zoals Microsoft. Google probeert de markt af te schermen door de resultaten van zoekopdrachten die verwijzen naar zijn eigen diensten hoger te rangschikken dan de resultaten die linken naar gespecialiseerde websites, luidde het protest. Nadat eerdere concessies als te licht beschouwd werden, blijkt Google nu toch voldoende over de brug gekomen te zijn en lijkt een minnelijke schikking in de maak. Concreet heeft Google nu de garantie gegeven dat wanneer het zijn eigen gespecialiseerde zoekmachines op zijn eigen site in de kijker zet, de diensten van drie concurrenten eveneens gepromoot moeten worden. En dat op een manier "die duidelijk zichtbaar is voor gebruikers". Almunia gaat de klagers nu informeren over de toegevingen en hen uitleggen waarom ze volgens hem voldoende zijn. Als zij daarmee akkoord gaan, kan de Commissie formeel beslissen om de engagementen voor een periode van vijf jaar wettelijk bindend te maken. Komt het effectief tot een schikking, dan ontsnapt Google aan een boete die kan oplopen tot 10 procent van zijn wereldwijde jaaromzet. (Belga)

De Commissie opende in november 2010 een onderzoek naar de businesspraktijken van Google en hun conformiteit met de Europese concurrentieregels. Dat gebeurde na klachten van operatoren van andere zoekmachines, zoals Microsoft. Google probeert de markt af te schermen door de resultaten van zoekopdrachten die verwijzen naar zijn eigen diensten hoger te rangschikken dan de resultaten die linken naar gespecialiseerde websites, luidde het protest. Nadat eerdere concessies als te licht beschouwd werden, blijkt Google nu toch voldoende over de brug gekomen te zijn en lijkt een minnelijke schikking in de maak. Concreet heeft Google nu de garantie gegeven dat wanneer het zijn eigen gespecialiseerde zoekmachines op zijn eigen site in de kijker zet, de diensten van drie concurrenten eveneens gepromoot moeten worden. En dat op een manier "die duidelijk zichtbaar is voor gebruikers". Almunia gaat de klagers nu informeren over de toegevingen en hen uitleggen waarom ze volgens hem voldoende zijn. Als zij daarmee akkoord gaan, kan de Commissie formeel beslissen om de engagementen voor een periode van vijf jaar wettelijk bindend te maken. Komt het effectief tot een schikking, dan ontsnapt Google aan een boete die kan oplopen tot 10 procent van zijn wereldwijde jaaromzet. (Belga)