De belangrijkste gebeurtenis in het boekjaar 2021 van Ethias was natuurlijk de overstromingsramp in Wallonië. Ethias telt veel klanten in de getroffen regio, zowel particulieren als collectiviteiten. De verzekeringsmaatschappij opende 13.000 schadedossiers voor klanten, waarvan meer dan 90 procent al een vergoeding ontvangen hebben.

De totale bruto schadelast van de ramp voor de derde verzekeraar van het land liep op tot 400 miljoen euro. Na aftrek van de tussenkomst van de herverzekeraars en van het Waals Gewest houdt Ethias nog een nettokostprijs van 67 miljoen euro ten laste van het boekjaar 2021 over.

Ondanks de zware overstromingen realiseerde Ethias vorig jaar een geconsolideerde nettowinst van 189 miljoen euro. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met de 208 miljoen euro van 2020. Opmerkelijk is de stijging van het operationeel resultaat van 260 miljoen euro tot 276 miljoen euro. De tak niet-leven was daarin goed voor 194 miljoen euro, een toename met 8 miljoen tegenover een jaar eerder.

CEO Philippe Lallemand schrijft de goede resultaten toe aan "het vertrouwen dat de klanten stellen in Ethias". De premie-inkomsten stegen met 2 procent, zowel in leven als in niet-leven. Daardoor kwam de omzet uit de verzekeringsactiviteiten op 2,77 miljard euro uit. "We hebben nooit meer contracten met de publieke sector afgesloten dan in 2021", zegt Lallemand. Daarnaast slaagde Ethias er volgens hem in zijn operationele kosten (voor zowel personeel als IT) goed onder controle te houden.

Bijdrage van NRB

De resultaten van Ethias werden ook gunstig beïnvloed door de bijdrage van de filialen. Het gaat dan vooral om het IT-bedrijf NRB, dat dividenden uitkeert aan de moedermaatschappij. NRB is voor 68 procent in handen van Ethias. De Waalse IT-onderneming is een van de kandidaten voor de 5G-licentie. NRB wil de komende jaren zijn omzet opdrijven van 500 naar 750 miljoen euro.

Ethias zal 105 miljoen euro dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat zijn de federale staat, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest, die elk 31,6 procent van de verzekeraar controleren. De coöperatieve vennootschap EthiasCo bezit het saldo van 5 procent. In 2021 keerde Ethias 103 miljoen euro dividend uit.

De belangrijkste gebeurtenis in het boekjaar 2021 van Ethias was natuurlijk de overstromingsramp in Wallonië. Ethias telt veel klanten in de getroffen regio, zowel particulieren als collectiviteiten. De verzekeringsmaatschappij opende 13.000 schadedossiers voor klanten, waarvan meer dan 90 procent al een vergoeding ontvangen hebben.De totale bruto schadelast van de ramp voor de derde verzekeraar van het land liep op tot 400 miljoen euro. Na aftrek van de tussenkomst van de herverzekeraars en van het Waals Gewest houdt Ethias nog een nettokostprijs van 67 miljoen euro ten laste van het boekjaar 2021 over.Ondanks de zware overstromingen realiseerde Ethias vorig jaar een geconsolideerde nettowinst van 189 miljoen euro. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met de 208 miljoen euro van 2020. Opmerkelijk is de stijging van het operationeel resultaat van 260 miljoen euro tot 276 miljoen euro. De tak niet-leven was daarin goed voor 194 miljoen euro, een toename met 8 miljoen tegenover een jaar eerder.CEO Philippe Lallemand schrijft de goede resultaten toe aan "het vertrouwen dat de klanten stellen in Ethias". De premie-inkomsten stegen met 2 procent, zowel in leven als in niet-leven. Daardoor kwam de omzet uit de verzekeringsactiviteiten op 2,77 miljard euro uit. "We hebben nooit meer contracten met de publieke sector afgesloten dan in 2021", zegt Lallemand. Daarnaast slaagde Ethias er volgens hem in zijn operationele kosten (voor zowel personeel als IT) goed onder controle te houden.De resultaten van Ethias werden ook gunstig beïnvloed door de bijdrage van de filialen. Het gaat dan vooral om het IT-bedrijf NRB, dat dividenden uitkeert aan de moedermaatschappij. NRB is voor 68 procent in handen van Ethias. De Waalse IT-onderneming is een van de kandidaten voor de 5G-licentie. NRB wil de komende jaren zijn omzet opdrijven van 500 naar 750 miljoen euro.Ethias zal 105 miljoen euro dividend uitkeren aan zijn aandeelhouders. Dat zijn de federale staat, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest, die elk 31,6 procent van de verzekeraar controleren. De coöperatieve vennootschap EthiasCo bezit het saldo van 5 procent. In 2021 keerde Ethias 103 miljoen euro dividend uit.