Er was een principeakkoord over de cao, maar de finale onderhandelingen op 14 oktober draaiden alsnog op niets uit. Volgens de werkgevers wilden de vakbonden niet weten van een duidelijke omschrijving van wie recht heeft op de baremaverhoging. De vakbonden weerleggen dat. "De wet geeft een heel duidelijke omschrijving, en bovendien stond in het akkoord ook nog dat het gaat om zorgkundigen die effectief de taken van een zorgkundige uitoefenen. Duidelijker kan het niet", zegt Marc Selleslach van de christelijke vakbond LBC. "Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn om een akkoord te hebben: er moeten handtekeningen zijn en er moet geld zijn", legde de vakbondsman uit aan de militanten. De handtekeningen stonden onder het principeakkoord en de federale regering maakte ruim 14 miljoen euro vrij. "Het is dus 'zorgnjet' die zijn eigen handtekening niet nakomt." De militanten, voornamelijk van de christelijke vakbond, trokken onder tromgeroffel naar de hoofdkantoren van Zorgnet Vlaanderen in de Guimardstraat. Daar werd de werkgeversorganisatie op luid boegeroep getrakteerd, en zwaaiden de militanten met valse geldbiljetten. Rond 12.00 uur zitten de vakbonden samen met de werkgeversorganisatie. De federale non-profit omvat onder meer de ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging en revalidatie. De zorgkundigen zijn een relatief nieuwe beroepsgroep, zij staan verpleegkundigen bij met zorgtaken. (Belga)

Er was een principeakkoord over de cao, maar de finale onderhandelingen op 14 oktober draaiden alsnog op niets uit. Volgens de werkgevers wilden de vakbonden niet weten van een duidelijke omschrijving van wie recht heeft op de baremaverhoging. De vakbonden weerleggen dat. "De wet geeft een heel duidelijke omschrijving, en bovendien stond in het akkoord ook nog dat het gaat om zorgkundigen die effectief de taken van een zorgkundige uitoefenen. Duidelijker kan het niet", zegt Marc Selleslach van de christelijke vakbond LBC. "Er moeten twee voorwaarden vervuld zijn om een akkoord te hebben: er moeten handtekeningen zijn en er moet geld zijn", legde de vakbondsman uit aan de militanten. De handtekeningen stonden onder het principeakkoord en de federale regering maakte ruim 14 miljoen euro vrij. "Het is dus 'zorgnjet' die zijn eigen handtekening niet nakomt." De militanten, voornamelijk van de christelijke vakbond, trokken onder tromgeroffel naar de hoofdkantoren van Zorgnet Vlaanderen in de Guimardstraat. Daar werd de werkgeversorganisatie op luid boegeroep getrakteerd, en zwaaiden de militanten met valse geldbiljetten. Rond 12.00 uur zitten de vakbonden samen met de werkgeversorganisatie. De federale non-profit omvat onder meer de ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging en revalidatie. De zorgkundigen zijn een relatief nieuwe beroepsgroep, zij staan verpleegkundigen bij met zorgtaken. (Belga)