"Zo lang de economische crisis al duurt, kiezen wij voluit voor het pad van de overlegde oplossingen", stelt Van Eetvelt in een persbericht. Hij wijst erop dat de Groep van Tien, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn, de voorbije maanden in verschillende dossiers een consensus bereikten. Dat was het geval voor welvaartsvastheid van de uitkeringen, modernisering van de arbeidsmarkt en flexibiliteit, minimum- en jeugdlonen en lastenverlagingen, luidt het. "Met uitzondering van de loonvorming was er hierover een consensus in de Groep van Tien, maar die is door één vakbond op de helling gezet." De ondernemersorganisatie roept op om snel opnieuw te onderhandelen, zeker omdat het dossier over het statuut van arbeiders en bedienden dringend behandeld moet worden. "Dit overleg uitstellen of vertragen staat gelijk aan een verrottingsstrategie die als enige effect de verdere afbouw van de industriële en arbeidsintensieve activiteiten in België tot gevolg zal hebben", stelt Unizo. De organisatie roept de regering ondertussen op om de dossiers waarover een consensus was binnen de Groep van Tien onverkort uit te voeren. "Hetzelfde geldt voor de regeringsbeslissingen inzake loonvorming en de verbetering van de competitiviteit." (JDH)

"Zo lang de economische crisis al duurt, kiezen wij voluit voor het pad van de overlegde oplossingen", stelt Van Eetvelt in een persbericht. Hij wijst erop dat de Groep van Tien, waarin werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd zijn, de voorbije maanden in verschillende dossiers een consensus bereikten. Dat was het geval voor welvaartsvastheid van de uitkeringen, modernisering van de arbeidsmarkt en flexibiliteit, minimum- en jeugdlonen en lastenverlagingen, luidt het. "Met uitzondering van de loonvorming was er hierover een consensus in de Groep van Tien, maar die is door één vakbond op de helling gezet." De ondernemersorganisatie roept op om snel opnieuw te onderhandelen, zeker omdat het dossier over het statuut van arbeiders en bedienden dringend behandeld moet worden. "Dit overleg uitstellen of vertragen staat gelijk aan een verrottingsstrategie die als enige effect de verdere afbouw van de industriële en arbeidsintensieve activiteiten in België tot gevolg zal hebben", stelt Unizo. De organisatie roept de regering ondertussen op om de dossiers waarover een consensus was binnen de Groep van Tien onverkort uit te voeren. "Hetzelfde geldt voor de regeringsbeslissingen inzake loonvorming en de verbetering van de competitiviteit." (JDH)