Volgens de regulatoren hebben nog te weinig mensen die verhuizen, de reflex om hun meterstanden van elektriciteit en aardgas door te geven. "Dit kan nochtans ernstige gevolgen hebben, zoals facturen ontvangen van het verbruik van de vorige huurder of in het slechtste geval de afsluiting van uw energie", luidt het. Het nieuwe energieovernamedocument moet worden gebruikt telkens er een andere gebruiker komt op een toegangspunt voor aardgas en elektriciteit. Dat is het geval bij een verhuizing, maar het document kan onder meer ook dienen bij een overlijden, echtscheiding of de verkoop van een woning. Het document vervangt de verhuisformulieren die tot nu toe eigen waren aan elke leverancier. De energieregulatoren willen het document bij het grote publiek verspreiden en bekendmaken, en organiseren daarom een informatiecampagne in de drie gewesten. Die is gericht naar de gemeenten, OCMW's, huisvestingmaatschappijen en ook naar notarissen en immokantoren. (Belga)

Volgens de regulatoren hebben nog te weinig mensen die verhuizen, de reflex om hun meterstanden van elektriciteit en aardgas door te geven. "Dit kan nochtans ernstige gevolgen hebben, zoals facturen ontvangen van het verbruik van de vorige huurder of in het slechtste geval de afsluiting van uw energie", luidt het. Het nieuwe energieovernamedocument moet worden gebruikt telkens er een andere gebruiker komt op een toegangspunt voor aardgas en elektriciteit. Dat is het geval bij een verhuizing, maar het document kan onder meer ook dienen bij een overlijden, echtscheiding of de verkoop van een woning. Het document vervangt de verhuisformulieren die tot nu toe eigen waren aan elke leverancier. De energieregulatoren willen het document bij het grote publiek verspreiden en bekendmaken, en organiseren daarom een informatiecampagne in de drie gewesten. Die is gericht naar de gemeenten, OCMW's, huisvestingmaatschappijen en ook naar notarissen en immokantoren. (Belga)