Het is een van de maatregelen om gezinnen met betalingsmoeilijkheden opnieuw bij de "gewone" leveranciers te krijgen, in plaats van bij de distributienetbeheerders. Momenteel worden klanten die door hun leverancier aan de deur worden gezet wegens betalingsmoeilijkheden, opgevangen door hun distributienetbeheerder. Daar betalen ze echter een "ontradend" tarief dat tot 30 procent hoger ligt dan op de commerciële markt. Er komen nog andere maatregelen aan om die mensen opnieuw op de commerciële markt te krijgen. Zo zullen klanten die richting netbeheerder zijn doorgestuurd, een brief krijgen waarin het dure ontradende tarief wordt vergeleken met het laagste tarief op de commerciële markt. De netbeheerder zal zijn klanten - indien die schuldenvrij zijn - een keer per jaar ook een lijst van tien interessante aanbiedingen op de markt bezorgen. Voor de laatste twee maatregelen is nog geen startdatum vastgelegd. (JDH)

Het is een van de maatregelen om gezinnen met betalingsmoeilijkheden opnieuw bij de "gewone" leveranciers te krijgen, in plaats van bij de distributienetbeheerders. Momenteel worden klanten die door hun leverancier aan de deur worden gezet wegens betalingsmoeilijkheden, opgevangen door hun distributienetbeheerder. Daar betalen ze echter een "ontradend" tarief dat tot 30 procent hoger ligt dan op de commerciële markt. Er komen nog andere maatregelen aan om die mensen opnieuw op de commerciële markt te krijgen. Zo zullen klanten die richting netbeheerder zijn doorgestuurd, een brief krijgen waarin het dure ontradende tarief wordt vergeleken met het laagste tarief op de commerciële markt. De netbeheerder zal zijn klanten - indien die schuldenvrij zijn - een keer per jaar ook een lijst van tien interessante aanbiedingen op de markt bezorgen. Voor de laatste twee maatregelen is nog geen startdatum vastgelegd. (JDH)