"Deze overeenkomst bevat een positief scenario en optimale inplanting van het tracé voor Damme, waardoor de impact op de stad, haar grondgebied en haar bewoners wordt ingeperkt", klinkt het in een persbericht van Damme. "Het stadsbestuur van Damme kan zich vinden in de bereikte overeenkomst nadat ook de betrokken particulieren zich akkoord verklaarden." Schepen van Milieu Bart Desutter toont zich tevreden: "Waar aanvankelijk de lijn volledig bovengronds het landschap zou dwarsen, wordt hij tot voorbij (de Damse deelgemeente, red.) Vivenkapelle ondergronds ingebed." Elia wil geen verdere details geven over de inhoud van de overeenkomst met Damme. Morgen/vrijdag wordt de zaak gepleit bij de Raad van State. Het verslag van de auditeur, wiens advies meestal gevolgd wordt, draait alvast uit in Elia's nadeel. Na de toekenning van de milieuvergunning voor West-Vlaamse hoogspanningsstations, vorige week, heeft Elia woensdag ook de stedenbouwkundige vergunning gekregen voor het project. "Hoewel de procedures inderdaad nog lopen, wilden we wel verder gaan met de aanvraag van de vergunningen. Die vergunning omvat het hele project, en is een stap voorwaarts." Elia had gehoopt om deze hoogspanningslijn in 2014 in dienst te laten treden, maar dat zal nu ten vroegste voor begin 2016 zijn. Tijdens de algemene vergadering van Elia, midden mei, zei CEO Jacques Vandermeiren dat het project twee à drie jaar vertraging zou oplopen als het ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd zou worden. De werken zijn nodig om de energie van de windmolenparken in de Noordzee en in de haven van Zeebrugge te verdelen. (Belga)

"Deze overeenkomst bevat een positief scenario en optimale inplanting van het tracé voor Damme, waardoor de impact op de stad, haar grondgebied en haar bewoners wordt ingeperkt", klinkt het in een persbericht van Damme. "Het stadsbestuur van Damme kan zich vinden in de bereikte overeenkomst nadat ook de betrokken particulieren zich akkoord verklaarden." Schepen van Milieu Bart Desutter toont zich tevreden: "Waar aanvankelijk de lijn volledig bovengronds het landschap zou dwarsen, wordt hij tot voorbij (de Damse deelgemeente, red.) Vivenkapelle ondergronds ingebed." Elia wil geen verdere details geven over de inhoud van de overeenkomst met Damme. Morgen/vrijdag wordt de zaak gepleit bij de Raad van State. Het verslag van de auditeur, wiens advies meestal gevolgd wordt, draait alvast uit in Elia's nadeel. Na de toekenning van de milieuvergunning voor West-Vlaamse hoogspanningsstations, vorige week, heeft Elia woensdag ook de stedenbouwkundige vergunning gekregen voor het project. "Hoewel de procedures inderdaad nog lopen, wilden we wel verder gaan met de aanvraag van de vergunningen. Die vergunning omvat het hele project, en is een stap voorwaarts." Elia had gehoopt om deze hoogspanningslijn in 2014 in dienst te laten treden, maar dat zal nu ten vroegste voor begin 2016 zijn. Tijdens de algemene vergadering van Elia, midden mei, zei CEO Jacques Vandermeiren dat het project twee à drie jaar vertraging zou oplopen als het ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd zou worden. De werken zijn nodig om de energie van de windmolenparken in de Noordzee en in de haven van Zeebrugge te verdelen. (Belga)