"Ondanks een moeilijk economisch jaar 2012 vertonen de arbeidsongevallencijfers van het afgelopen jaar uitstekende resultaten", zo stelt PI in zijn rapport. In 2012 werden in de sector 165 miljoen uren uitzendarbeid gerealiseerd. Per miljoen gepresteerde uren uitzendarbeid in 2012, zijn 45 uitzendkrachten het slachtoffer van een arbeidsongeval geweest. In 2011 waren dat er nog 50. Het totaal aantal verloren dagen voor die ongevallen was 147.000, of 0,9 dag per 1.000 gepresteerde uren. Het jaar voordien was het nog 1,01 dag. Bij de jobstudenten die werken via een uitzendkantoor, werden eveneens relatief gezien minder arbeidsongevallen genoteerd dan in 2011. De trend is gelijklopend met de andere uitzendkrachten. Omwille van de gewijzigde reglementering die jobstudenten toelaat om het hele jaar door tegen fiscaal gunstige voorwaarden te werken, was er een opmerkelijke toename van de tewerkstelling met 25 procent tot 20,82 miljoen uren. (Belga)

"Ondanks een moeilijk economisch jaar 2012 vertonen de arbeidsongevallencijfers van het afgelopen jaar uitstekende resultaten", zo stelt PI in zijn rapport. In 2012 werden in de sector 165 miljoen uren uitzendarbeid gerealiseerd. Per miljoen gepresteerde uren uitzendarbeid in 2012, zijn 45 uitzendkrachten het slachtoffer van een arbeidsongeval geweest. In 2011 waren dat er nog 50. Het totaal aantal verloren dagen voor die ongevallen was 147.000, of 0,9 dag per 1.000 gepresteerde uren. Het jaar voordien was het nog 1,01 dag. Bij de jobstudenten die werken via een uitzendkantoor, werden eveneens relatief gezien minder arbeidsongevallen genoteerd dan in 2011. De trend is gelijklopend met de andere uitzendkrachten. Omwille van de gewijzigde reglementering die jobstudenten toelaat om het hele jaar door tegen fiscaal gunstige voorwaarden te werken, was er een opmerkelijke toename van de tewerkstelling met 25 procent tot 20,82 miljoen uren. (Belga)