GDF Suez, het Franse moederbedrijf van Electrabel, voerde een studie uit over de toekomst van de STEG-centrale. Op basis daarvan werd beslist om de stroomturbine van 160 Megawatt in de centrale Herdersbrug stil te leggen. De twee gasturbines van 150 Megawatt blijven beschikbaar maar zullen enkel ingezet worden op piekmomenten. De centrale zou op die piekmomenten bemand worden met 2 à 3 personeelsleden. Wat de impact zal zijn voor het dertigtal werknemers op de site, is nog niet gekend, maar over ontslagen werd nog niet gesproken. "Er moet worden gekeken of die mensen binnen Electrabel nog aan de slag kunnen, of ergens in de sector", duidt Peter Vanautrijve van ABVV Gazelco. "Maar dat zal moeten bekeken worden op het sociaal overleg dat pas eind maart wordt opgestart." Vorig jaar kondigde Electrabel al aan dat een eenheid in Les Awirs (Luik) gesloten wordt, maar andere STEG-centrales zouden voorlopig gevrijwaard zijn, zo is aan de vakbonden gezegd. (ANA)

GDF Suez, het Franse moederbedrijf van Electrabel, voerde een studie uit over de toekomst van de STEG-centrale. Op basis daarvan werd beslist om de stroomturbine van 160 Megawatt in de centrale Herdersbrug stil te leggen. De twee gasturbines van 150 Megawatt blijven beschikbaar maar zullen enkel ingezet worden op piekmomenten. De centrale zou op die piekmomenten bemand worden met 2 à 3 personeelsleden. Wat de impact zal zijn voor het dertigtal werknemers op de site, is nog niet gekend, maar over ontslagen werd nog niet gesproken. "Er moet worden gekeken of die mensen binnen Electrabel nog aan de slag kunnen, of ergens in de sector", duidt Peter Vanautrijve van ABVV Gazelco. "Maar dat zal moeten bekeken worden op het sociaal overleg dat pas eind maart wordt opgestart." Vorig jaar kondigde Electrabel al aan dat een eenheid in Les Awirs (Luik) gesloten wordt, maar andere STEG-centrales zouden voorlopig gevrijwaard zijn, zo is aan de vakbonden gezegd. (ANA)