Er komen volgens vakbondsman David Camerini (CSC) 314 personeelsleden in aanmerking voor het brugpensioen, omgedoopt in werkloosheid met bedrijfstoeslag. Camerini raadt hen aan om dit statuut te aanvaarden, om zo de sociale gevolgen te verzachten. Door de sluiting van de hoogovens van ArcelorMittal in het Luikse verdwijnen in totaal 795 banen. Een deel van de getroffen personeelsleden kan vrijwillig vertrekken en krijgt hiervoor, bovenop de vooropzeg, een premie van zes maanden loon. Voor de rest is er nog geen sociaal plan voorzien. Volgens vakbondsman Camerini worden de onderhandelingen bemoeilijkt doordat de directie intussen ook de sluiting van een aantal koude productielijnen aankondigde. Daardoor verdwijnen nog eens 1.300 banen. (MVL)

Er komen volgens vakbondsman David Camerini (CSC) 314 personeelsleden in aanmerking voor het brugpensioen, omgedoopt in werkloosheid met bedrijfstoeslag. Camerini raadt hen aan om dit statuut te aanvaarden, om zo de sociale gevolgen te verzachten. Door de sluiting van de hoogovens van ArcelorMittal in het Luikse verdwijnen in totaal 795 banen. Een deel van de getroffen personeelsleden kan vrijwillig vertrekken en krijgt hiervoor, bovenop de vooropzeg, een premie van zes maanden loon. Voor de rest is er nog geen sociaal plan voorzien. Volgens vakbondsman Camerini worden de onderhandelingen bemoeilijkt doordat de directie intussen ook de sluiting van een aantal koude productielijnen aankondigde. Daardoor verdwijnen nog eens 1.300 banen. (MVL)