In het compromis dat is uitgewerkt over het eenheidsstatuut is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een maximum zijn. Sectoren en bedrijven zouden dus niet kunnen afspreken om betere opzegtermijnen bij collectief ontslag in te voeren. Uitzonderingen naar beneden zouden wel mogen. Volgens LBC-NVK en CNE is er grotere druk van het VBO op de regering om dat ook in wetteksten op te nemen. "Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen, en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar". De christelijke bediendebonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven. "Ik wil het eerste bedrijf wel eens zien waar men met zo'n wettelijk maximum afkomt", aldus Wyckmans. Morgen gaan enkele honderden militanten actie daarover voeren aan het VBO en de ministerraad. (Belga)

In het compromis dat is uitgewerkt over het eenheidsstatuut is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een maximum zijn. Sectoren en bedrijven zouden dus niet kunnen afspreken om betere opzegtermijnen bij collectief ontslag in te voeren. Uitzonderingen naar beneden zouden wel mogen. Volgens LBC-NVK en CNE is er grotere druk van het VBO op de regering om dat ook in wetteksten op te nemen. "Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen, en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar". De christelijke bediendebonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven. "Ik wil het eerste bedrijf wel eens zien waar men met zo'n wettelijk maximum afkomt", aldus Wyckmans. Morgen gaan enkele honderden militanten actie daarover voeren aan het VBO en de ministerraad. (Belga)