Concreet tellen de 27 lidstaten van de Europese Unie 1.049.502 vervroegd gepensioneeerden. Van hen zijn er 212.863 Belg. Enkel Italië (320.000) en Polen (156.000) liggen nog in de buurt, al tellen ze respectievelijk wel 60 en 40 miljoen inwoners. De cijfers in de EU-publicatie (Active ageing and solidarity between generations) dateren van 2009, maar de situatie in ons land is sindsdien nog niet ingrijpend gewijzigd. Volgens het rapport kostten de Belgische vervroegde pensioenen in 2009 bijna 2,6 miljard euro of zo'n 0,76 procent van het bbp. Het EU-gemiddelde lag op 0,08 procent. Toch zouden de Belgische cijfers stilaan moeten beginnen dalen. De pensioenhervormingen die de regering begin dit jaar doorvoerde, zullen zich immers stilaan laten voelen. In welke mate dat zal gebeuren, moet nog voor de verkiezingen duidelijk worden, aldus Jan Verschooten van het Federaal Planbureau. De publicatie van het jaarrapport is zelfs uitgesteld om de effecten te kunnen berekenen, luidt het nog. (DTM)

Concreet tellen de 27 lidstaten van de Europese Unie 1.049.502 vervroegd gepensioneeerden. Van hen zijn er 212.863 Belg. Enkel Italië (320.000) en Polen (156.000) liggen nog in de buurt, al tellen ze respectievelijk wel 60 en 40 miljoen inwoners. De cijfers in de EU-publicatie (Active ageing and solidarity between generations) dateren van 2009, maar de situatie in ons land is sindsdien nog niet ingrijpend gewijzigd. Volgens het rapport kostten de Belgische vervroegde pensioenen in 2009 bijna 2,6 miljard euro of zo'n 0,76 procent van het bbp. Het EU-gemiddelde lag op 0,08 procent. Toch zouden de Belgische cijfers stilaan moeten beginnen dalen. De pensioenhervormingen die de regering begin dit jaar doorvoerde, zullen zich immers stilaan laten voelen. In welke mate dat zal gebeuren, moet nog voor de verkiezingen duidelijk worden, aldus Jan Verschooten van het Federaal Planbureau. De publicatie van het jaarrapport is zelfs uitgesteld om de effecten te kunnen berekenen, luidt het nog. (DTM)