BEN-gebouwen zijn gebouwen die nog nauwelijks energie verbruiken en de energie die ze toch nog nodig hebben, halen uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler). Ze hebben een E-peil, dat aangeeft hoeveel energie de woning verbruikt, van maximaal E30. Die norm, die vanaf 2021 bindend zal zijn, wordt nu dus al gehaald door één op de 25 nieuwe woningen, zo zei Luc peeters, de administrateur-generaal van het VEA, tijdens een persconferentie. Hij wees erop dat mensen die kiezen voor een bijna-energieneutrale woning, tot 10.000 euro voordelen kunnen krijgen (via premie, vrijstelling van onroerende voorheffng en gunstige lening bij de bank). De huidige energienorm, die geldt sinds 1 januari 2014, bedraagt E60. Volgens de VEA-cijfers beantwoordde bijna de helft van de woningen waarvoor in 2012 een bouwaanvraag werd ingediend, al aan die norm. Een jaar eerder was dat nog maar 33 procent. Bijna-energieneutraal bouwen is een hoofdthema van de bouw- en renovatiebeurs Batibouw. (Belga)

BEN-gebouwen zijn gebouwen die nog nauwelijks energie verbruiken en de energie die ze toch nog nodig hebben, halen uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler). Ze hebben een E-peil, dat aangeeft hoeveel energie de woning verbruikt, van maximaal E30. Die norm, die vanaf 2021 bindend zal zijn, wordt nu dus al gehaald door één op de 25 nieuwe woningen, zo zei Luc peeters, de administrateur-generaal van het VEA, tijdens een persconferentie. Hij wees erop dat mensen die kiezen voor een bijna-energieneutrale woning, tot 10.000 euro voordelen kunnen krijgen (via premie, vrijstelling van onroerende voorheffng en gunstige lening bij de bank). De huidige energienorm, die geldt sinds 1 januari 2014, bedraagt E60. Volgens de VEA-cijfers beantwoordde bijna de helft van de woningen waarvoor in 2012 een bouwaanvraag werd ingediend, al aan die norm. Een jaar eerder was dat nog maar 33 procent. Bijna-energieneutraal bouwen is een hoofdthema van de bouw- en renovatiebeurs Batibouw. (Belga)