Ecopower noemt een waslijst van instanties op die wel een positief advies gaven voor de bouw van zeven windturbines op het terrein voor de vestiging van kerninstallaties, langs het kanaal en de Castelbaan in Mol: de Dienst Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Vlaams EnergieAgentschap (VEA), het Directoraat-Generaal van de LuchtVaart (DGLV), nv De Scheepvaart, Elia, de brandweer en de Provinciale MilieuvergunningsCommissie (PMVC). Ook de Interdepartementale WindWerkGroep (IWWG), die de afweging maakt tussen verschillende invalshoeken, was positief, stelt Ecopower. Enkel de adviezen van de gemeente Mol en Monumenten en Landschappen waren negatief. Maar "beide zijn objectief weerlegbaar", werpt Baeten op. "Het eerste is niet consequent met het unaniem door de gemeenteraad goedgekeurde windplan. Het tweede behandelt opmerkingen over een recent beschermde kasseiweg op 850 meter afstand en over de zichtbaarheid van windturbines", stelt Baeten. Naast het verloop van de procedure, die Ecopower vergelijkt met een 'processie van Echternach', mist de groenestroomproducent naar eigen zeggen bij beleidsmakers een "sense of urgency" bij het halen van beleidsdoelstellingen in groene energie. Tegen het project werden meer dan 450 bezwaarschriften en vier petitielijsten ingediend. (ANA)

Ecopower noemt een waslijst van instanties op die wel een positief advies gaven voor de bouw van zeven windturbines op het terrein voor de vestiging van kerninstallaties, langs het kanaal en de Castelbaan in Mol: de Dienst Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Vlaams EnergieAgentschap (VEA), het Directoraat-Generaal van de LuchtVaart (DGLV), nv De Scheepvaart, Elia, de brandweer en de Provinciale MilieuvergunningsCommissie (PMVC). Ook de Interdepartementale WindWerkGroep (IWWG), die de afweging maakt tussen verschillende invalshoeken, was positief, stelt Ecopower. Enkel de adviezen van de gemeente Mol en Monumenten en Landschappen waren negatief. Maar "beide zijn objectief weerlegbaar", werpt Baeten op. "Het eerste is niet consequent met het unaniem door de gemeenteraad goedgekeurde windplan. Het tweede behandelt opmerkingen over een recent beschermde kasseiweg op 850 meter afstand en over de zichtbaarheid van windturbines", stelt Baeten. Naast het verloop van de procedure, die Ecopower vergelijkt met een 'processie van Echternach', mist de groenestroomproducent naar eigen zeggen bij beleidsmakers een "sense of urgency" bij het halen van beleidsdoelstellingen in groene energie. Tegen het project werden meer dan 450 bezwaarschriften en vier petitielijsten ingediend. (ANA)