Zoals aangekondigd heeft de bijzondere algemene vergadering van 22 december bij infraroodchipsontwikkelaar XenICs een verbeterde jaarrekening neergelegd. De omzet van 2014 is met 1,76 miljoen verlaagd tot 8,93 miljoen. Dat is 12,72% lager dan in boekjaar 2013.

Bedragen waren gefactureerd en als omzet ingeschreven zonder dat ze daarvoor aan de criteria voldeden. Ook de voorraden liggen met 3,37 miljoen euro nu ruim 1 miljoen hoger dan eerst gemeld.

De herziening verhoogt het nettoverlies van XenICs voor 2014 met 734.000 euro van -407.000 tot -1,14 miljoen euro. Dat resultaat was al geflatteerd door een boekhoudkundige uitzonderlijke winst van ruim 1,5 miljoen. Bepaalde overheidsleningen uit het verleden zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk niet moeten worden terugbetaald en zijn daardoor voor 2014 als uitzonderlijke opbrengsten ingeschreven. Buiten die afgeschreven leningen heeft XenICs nog 17,9 miljoen overblijvende leningen van de Belgische overheid op zijn balans staan. Ook dat zijn voorschotten aan onderzoeksprojecten in het kader van Belgische steun voor de Airbus A380.

Cruciaal is dat de hoeveelheid liquiditeiten waarover XenICs eind 2014 volgens de jaarrekening beschikte niet is herzien. XenICs had toen nog 4 miljoen euro aan liquide middelen. De continuïteit van de onderneming is niet in twijfel, ondanks een overgedragen verlies van nu 3,24 miljoen op een kapitaal van 7,2 miljoen. De liquiditeitsratio lag nog altijd op 2,42.

Volgens Francky Demeester, wereldwijd verkoopverantwoordelijke van XenICs, stelt het bedrijf nog een kleine 70 mensen tewerk.

Onvermeld belangenconflict

De bijzondere algemene vergadering gaf geen kwijting aan oprichter en voormalig CEO Bob Grietens, die in oktober officieel werd ontslagen. De bedrijfsrevisor verwijst in zijn nieuwe verslag bij de verbeterde jaarrekening naar een eerder onvermeld belangenconflict waarvoor artikel 523 van het wetboek van vennootschappen niet is gevolgd. Volgens dat artikel moeten bestuurders de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur vooraf inlichten als ze een financieel belang hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort. De raad van bestuur moet daarover in zijn jaarlijks verslag aan de algemene vergadering rapporteren, zijn beslissing motiveren en een samenvatting geven van de gevolgen voor de vennootschap. In dit geval is dat dus allemaal niet gebeurd.

Bob Grietens wou geen commentaar geven op de gebeurtenissen. Hij kijkt uit naar "andere opportuniteiten". "Dat is heel ruim en kan buiten België gaan", zegt hij.

Inzetten op industrie

Volgens onze informatie verwacht het management onder interim-CEO Willy Vanden Poel het boekjaar 2015 met break-even af te sluiten. Vanden Poel zelf was in Japan en niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens francky Demeester kan XenICs nog altijd verkopen in Rusland, waar het een filiaal heeft. "Zolang de producten maar niet voor defensie worden gebruikt en we een eindgebruikersverklaring hebben. Dat wordt door de sancties wel veel strikter opgevolgd", zegt hij. XenICs haalt heel weinig omzet uit Saoedi-Arabië, waarvoor nu de controles worden verstrengd, zegt hij.

In een presentatie uit 2014 noemde XenICs bewaking en beveiliging met infraroodcamera's nog als sterkst groeiende markten voor de eerstkomende jaren.

Dat nuanceert francky Demeester nu. "Bewaking kan grote groei brengen, maar die sector is heel concurrentieel en heel gevoelig voor dubbel gebruik (militair en burgerlijk, nvdr). Onze afzet in onderzoek & ontwikkeling zorgt voor een gestage omzet, maar weinig groei. Onze grootste groei kwam in het afgelopen jaar uit de industrie. Die blijven we hoog in het vaandel dragen. Dat is echte groei, die niet gevoelig is voor sancties of exportpolitiek", zegt hij.

Zoals aangekondigd heeft de bijzondere algemene vergadering van 22 december bij infraroodchipsontwikkelaar XenICs een verbeterde jaarrekening neergelegd. De omzet van 2014 is met 1,76 miljoen verlaagd tot 8,93 miljoen. Dat is 12,72% lager dan in boekjaar 2013. Bedragen waren gefactureerd en als omzet ingeschreven zonder dat ze daarvoor aan de criteria voldeden. Ook de voorraden liggen met 3,37 miljoen euro nu ruim 1 miljoen hoger dan eerst gemeld. De herziening verhoogt het nettoverlies van XenICs voor 2014 met 734.000 euro van -407.000 tot -1,14 miljoen euro. Dat resultaat was al geflatteerd door een boekhoudkundige uitzonderlijke winst van ruim 1,5 miljoen. Bepaalde overheidsleningen uit het verleden zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk niet moeten worden terugbetaald en zijn daardoor voor 2014 als uitzonderlijke opbrengsten ingeschreven. Buiten die afgeschreven leningen heeft XenICs nog 17,9 miljoen overblijvende leningen van de Belgische overheid op zijn balans staan. Ook dat zijn voorschotten aan onderzoeksprojecten in het kader van Belgische steun voor de Airbus A380.Cruciaal is dat de hoeveelheid liquiditeiten waarover XenICs eind 2014 volgens de jaarrekening beschikte niet is herzien. XenICs had toen nog 4 miljoen euro aan liquide middelen. De continuïteit van de onderneming is niet in twijfel, ondanks een overgedragen verlies van nu 3,24 miljoen op een kapitaal van 7,2 miljoen. De liquiditeitsratio lag nog altijd op 2,42. Volgens Francky Demeester, wereldwijd verkoopverantwoordelijke van XenICs, stelt het bedrijf nog een kleine 70 mensen tewerk.De bijzondere algemene vergadering gaf geen kwijting aan oprichter en voormalig CEO Bob Grietens, die in oktober officieel werd ontslagen. De bedrijfsrevisor verwijst in zijn nieuwe verslag bij de verbeterde jaarrekening naar een eerder onvermeld belangenconflict waarvoor artikel 523 van het wetboek van vennootschappen niet is gevolgd. Volgens dat artikel moeten bestuurders de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur vooraf inlichten als ze een financieel belang hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort. De raad van bestuur moet daarover in zijn jaarlijks verslag aan de algemene vergadering rapporteren, zijn beslissing motiveren en een samenvatting geven van de gevolgen voor de vennootschap. In dit geval is dat dus allemaal niet gebeurd. Bob Grietens wou geen commentaar geven op de gebeurtenissen. Hij kijkt uit naar "andere opportuniteiten". "Dat is heel ruim en kan buiten België gaan", zegt hij. Volgens onze informatie verwacht het management onder interim-CEO Willy Vanden Poel het boekjaar 2015 met break-even af te sluiten. Vanden Poel zelf was in Japan en niet direct bereikbaar voor commentaar. Volgens francky Demeester kan XenICs nog altijd verkopen in Rusland, waar het een filiaal heeft. "Zolang de producten maar niet voor defensie worden gebruikt en we een eindgebruikersverklaring hebben. Dat wordt door de sancties wel veel strikter opgevolgd", zegt hij. XenICs haalt heel weinig omzet uit Saoedi-Arabië, waarvoor nu de controles worden verstrengd, zegt hij. In een presentatie uit 2014 noemde XenICs bewaking en beveiliging met infraroodcamera's nog als sterkst groeiende markten voor de eerstkomende jaren. Dat nuanceert francky Demeester nu. "Bewaking kan grote groei brengen, maar die sector is heel concurrentieel en heel gevoelig voor dubbel gebruik (militair en burgerlijk, nvdr). Onze afzet in onderzoek & ontwikkeling zorgt voor een gestage omzet, maar weinig groei. Onze grootste groei kwam in het afgelopen jaar uit de industrie. Die blijven we hoog in het vaandel dragen. Dat is echte groei, die niet gevoelig is voor sancties of exportpolitiek", zegt hij.