De zaak is controversieel. ACTA zou een parallelle structuur worden naast de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom van de Verenigde Naties (WIPO). Onder meer de internationale bibliothekenvertegenwoordiger IFLA vraagt zich af hoe dat tot billijke maatregelen kan leiden.

Meerlandenverdragen zoals ACTA zijn afdwingbaar. Het Europees Parlement heeft echter geen formele inspraak bij de totstandkoming. "Het Parlement kan ja of neen zeggen, maar geen wijzigingen aanbrengen", klinkt het bij de bevoegd eurocommissaris Karel De Gucht. In maart keurde het Parlement met 633 tegen dertien een motie goed die meer transparantie over ACTA vroeg. H

et parlement wou een beperking tot de handhaving van bestaande intellectuele eigendomsrechten en verwierp controles van laptopinhouden aan de grenzen. In een recentere parlementaire verklaring vreest een meerderheid, zij het in omfloerste termen, dat ACTA een achterbakse poging van de intellectuele eigendomsrechtenlobby is om de Europese auteursrechten-, merken- en octrooiwetgeving indirect te harmoniseren en operatoren te verplichten de info op hun netwerken preventief te filteren en te monitoren.

De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) voorspelt dan weer dat de opname van octrooirechten in ACTA een recept is voor machtsmisbruik door octrooitrollen en grootoctrooibezitters. De Gucht erkent dat probleem, maar zegt dat de EU niet vraagt om een criminalisering van octrooi-inbreuken of om wetshandhaving door de douane.

B.L.

De zaak is controversieel. ACTA zou een parallelle structuur worden naast de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Wereldorganisatie Intellectuele Eigendom van de Verenigde Naties (WIPO). Onder meer de internationale bibliothekenvertegenwoordiger IFLA vraagt zich af hoe dat tot billijke maatregelen kan leiden. Meerlandenverdragen zoals ACTA zijn afdwingbaar. Het Europees Parlement heeft echter geen formele inspraak bij de totstandkoming. "Het Parlement kan ja of neen zeggen, maar geen wijzigingen aanbrengen", klinkt het bij de bevoegd eurocommissaris Karel De Gucht. In maart keurde het Parlement met 633 tegen dertien een motie goed die meer transparantie over ACTA vroeg. Het parlement wou een beperking tot de handhaving van bestaande intellectuele eigendomsrechten en verwierp controles van laptopinhouden aan de grenzen. In een recentere parlementaire verklaring vreest een meerderheid, zij het in omfloerste termen, dat ACTA een achterbakse poging van de intellectuele eigendomsrechtenlobby is om de Europese auteursrechten-, merken- en octrooiwetgeving indirect te harmoniseren en operatoren te verplichten de info op hun netwerken preventief te filteren en te monitoren. De Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) voorspelt dan weer dat de opname van octrooirechten in ACTA een recept is voor machtsmisbruik door octrooitrollen en grootoctrooibezitters. De Gucht erkent dat probleem, maar zegt dat de EU niet vraagt om een criminalisering van octrooi-inbreuken of om wetshandhaving door de douane. B.L.