De kabelregulering in België gebeurt gezamenlijk door het BIPT, de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), zijn Franstalige evenknie CSA en de Duitstalige Medienrat, die samen de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC) vormen. Zij moeten hun beslissingen voor commentaar voorleggen aan de Europese Commissie.

Die commentaar is nu gegeven en hij is scherp. Volgens de CRC mogen Mobistar en andere gegadigden internet- en tv-diensten inkopen bij Brutélé, Nethys (VOO) en Telenet tegen de kleinhandelsprijs minus een korting. Dat is bekend als de 'retail-minus-aanpak'.

De producten van de kabelaars bevatten echter producten en extra diensten die de nieuwkomers niet inkopen. De producten zijn de modems en decoders, die de nieuwkomers zelf leveren. Die kostprijs daarvan gaat dus al meteen van de kleinhandelsprijs af, nog voor de 'minus' wordt toegepast. De extra diensten zijn e-mail, wifi via hotspots en homespots, televisie op een tweede scherm, goedkope webhosting, cloudopslag of 'premium' content. Ook daarvan wordt de kostprijs eerst afgetrokken van de kleinhandelsprijs, met pas daarna de toepassing van de korting. Die aanpak verlaagt dus de groothandelsprijs aanzienlijk.

De waardering van de extra diensten - bijvoorbeeld 4 of 4,75 euro per maand voor het kijken op een tweede scherm - baseert de CRC niet op de kostprijs om ze te produceren, maar op metingen van wat er afzonderlijk voor gevraagd wordt op de markt. Daar heeft de Europese Commissie felle kritiek op. "De waarschijnlijkheid is dat die benadering de waarde van die diensten overschat en dus ongepast de groothandelsprijs verlaagt", schijft ze.

Dubbel fout

Tegelijk heeft de Commissie kritiek op de herziene formule waarmee de CRC, afgezien van de overgangsperiode (zie verder), het effect van promoties in rekening brengt. De nieuwkomers concurreren immers niet met wat de bestaande abonnees voor hun diensten betalen, maar met de promoties van de kabelaars om nieuwe abonnees aan te trekken. De herziene formule verlaagt de 'minus' in vergelijking met een eerder besluit van de CRC uit 2013. "De aanpak van de CRC houdt daar een risico in op potentiële wurgprijzen voor alternatieve operatoren", waarschuwt de Commissie.

Ze verwijt de CRC dus een foute aanpak die enerzijds de kosten voor de alternatieve operatoren verlaagt en anderzijds weer verhoogt.

Een derde punt van kritiek is de formule voor extra kortingen waarmee de CRC gedurende een overgangsperiode de intrede van alternatieve operatoren wil vergemakkelijken. Die formule compenseert de nieuwkomers flink meer voor de promoties van de kabelaars, met veel lagere groothandelsprijzen als gevolg. Moet dat wel, vraagt de Commissie. De enige aangekondigde nieuwkomer is Mobistar, met al miljoenen mobiele abonnees, verkooppunten over het hele land en een hoofdaandeelhouder - Orange - die geen enkel probleem heeft om kapitaal te vinden. De Commissie wijst op een mogelijk schadelijk neveneffect: als de kabelaars ontmoedigd worden om promoties te voeren, is er nog minder concurrentie met andere platformen, zoals Proximus.

"We dringen erop aan dat de CRC de verschillende parameters van haar retail-minus-methodologie herbekijkt", besluit de Commissie.

Nieuwe marktanalyse nodig, dringend

Haar zwaarste kritiek is fundamenteel. Zij verwijt de CRC dat ze zich op een marktanalyse baseert uit 2011, toen analoge tv nog belangrijk was. Bovendien reguleert ze de kabel op een andere manier dan het DSL-netwerk van Proximus. Daar zijn de groothandelsprijzen gebaseerd op de werkelijke productiekosten van een efficiënte dienstverlener ('cost-plus'). Ten slotte wil de Commissie ook weten hoe het zit met de marktanalyse, die het BIPT al lang had moeten inleveren. Zij herinnert eraan dat ze daarvoor boetes kan opleggen.

CRC: 'Besluitvorming mag zijn normale gang gaan'

De Belgische regulatoren onthouden uit de scherpe brief van de Commissie vooral dat ze mogen doorgaan. "De Commissie had de bevoegdheid om de besluitvorming op te schorten voor een meer diepgaande analyse", mailt het CRC in een voorbereide commentaar. "In dit geval uit de Commissie geen ernstige twijfels en staat ze de CRC toe om het ontwerpbesluit aan te nemen". De CRC belooft wel, zoals de Commissie eist, de kritiek ter harte te nemen. "De CRC zal de herziene tarieven definitief vastleggen in de weken die volgen, rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen."

Een nieuwe marktanalyse staat al in het werkplan 2016 van het BIPT en van de mediaregulatoren, signaleert het CRC. De regulatoren bestrijden ook dat de marktanalyse uit 2011 verouderd zou zijn. De kabelaars hebben immers nog altijd een marktaandeel van 50 procent en verhogen hun prijzen, is het argument. Mobistar mag dan al sterk zijn in mobiel, het is wel een nieuwkomer in vaste communicatie. Dus is een overgangsperiode gerechtvaardigd, vindt de CRC. Dat ze bij de prijsbepaling de waarde van de extra diensten overschat, vinden de regulatoren evenmin geheel terecht. "De kabeloperatoren zelf kennen een beduidende meerwaarde toe aan deze diensten", pareert het CRC.

Dat Proximus anders gereguleerd wordt dan de kabel, noemt de CRC ten slotte maar van beperkt belang. Er is immers "geen beduidende speler meer die particuliere packs aanbiedt via het Proximus-netwerk".

De kabelregulering in België gebeurt gezamenlijk door het BIPT, de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), zijn Franstalige evenknie CSA en de Duitstalige Medienrat, die samen de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector (CRC) vormen. Zij moeten hun beslissingen voor commentaar voorleggen aan de Europese Commissie. Die commentaar is nu gegeven en hij is scherp. Volgens de CRC mogen Mobistar en andere gegadigden internet- en tv-diensten inkopen bij Brutélé, Nethys (VOO) en Telenet tegen de kleinhandelsprijs minus een korting. Dat is bekend als de 'retail-minus-aanpak'. De producten van de kabelaars bevatten echter producten en extra diensten die de nieuwkomers niet inkopen. De producten zijn de modems en decoders, die de nieuwkomers zelf leveren. Die kostprijs daarvan gaat dus al meteen van de kleinhandelsprijs af, nog voor de 'minus' wordt toegepast. De extra diensten zijn e-mail, wifi via hotspots en homespots, televisie op een tweede scherm, goedkope webhosting, cloudopslag of 'premium' content. Ook daarvan wordt de kostprijs eerst afgetrokken van de kleinhandelsprijs, met pas daarna de toepassing van de korting. Die aanpak verlaagt dus de groothandelsprijs aanzienlijk. De waardering van de extra diensten - bijvoorbeeld 4 of 4,75 euro per maand voor het kijken op een tweede scherm - baseert de CRC niet op de kostprijs om ze te produceren, maar op metingen van wat er afzonderlijk voor gevraagd wordt op de markt. Daar heeft de Europese Commissie felle kritiek op. "De waarschijnlijkheid is dat die benadering de waarde van die diensten overschat en dus ongepast de groothandelsprijs verlaagt", schijft ze. Tegelijk heeft de Commissie kritiek op de herziene formule waarmee de CRC, afgezien van de overgangsperiode (zie verder), het effect van promoties in rekening brengt. De nieuwkomers concurreren immers niet met wat de bestaande abonnees voor hun diensten betalen, maar met de promoties van de kabelaars om nieuwe abonnees aan te trekken. De herziene formule verlaagt de 'minus' in vergelijking met een eerder besluit van de CRC uit 2013. "De aanpak van de CRC houdt daar een risico in op potentiële wurgprijzen voor alternatieve operatoren", waarschuwt de Commissie. Ze verwijt de CRC dus een foute aanpak die enerzijds de kosten voor de alternatieve operatoren verlaagt en anderzijds weer verhoogt. Een derde punt van kritiek is de formule voor extra kortingen waarmee de CRC gedurende een overgangsperiode de intrede van alternatieve operatoren wil vergemakkelijken. Die formule compenseert de nieuwkomers flink meer voor de promoties van de kabelaars, met veel lagere groothandelsprijzen als gevolg. Moet dat wel, vraagt de Commissie. De enige aangekondigde nieuwkomer is Mobistar, met al miljoenen mobiele abonnees, verkooppunten over het hele land en een hoofdaandeelhouder - Orange - die geen enkel probleem heeft om kapitaal te vinden. De Commissie wijst op een mogelijk schadelijk neveneffect: als de kabelaars ontmoedigd worden om promoties te voeren, is er nog minder concurrentie met andere platformen, zoals Proximus. "We dringen erop aan dat de CRC de verschillende parameters van haar retail-minus-methodologie herbekijkt", besluit de Commissie. Haar zwaarste kritiek is fundamenteel. Zij verwijt de CRC dat ze zich op een marktanalyse baseert uit 2011, toen analoge tv nog belangrijk was. Bovendien reguleert ze de kabel op een andere manier dan het DSL-netwerk van Proximus. Daar zijn de groothandelsprijzen gebaseerd op de werkelijke productiekosten van een efficiënte dienstverlener ('cost-plus'). Ten slotte wil de Commissie ook weten hoe het zit met de marktanalyse, die het BIPT al lang had moeten inleveren. Zij herinnert eraan dat ze daarvoor boetes kan opleggen.