Bedrijven markeren 25 mei 2018 het best met een dikke stift op hun kalender. Vanaf dan wordt een ingrijpende Europese hervorming van toepassing over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens en kan de Privacycommissie als toezichthouder inbreuken bestraffen. Vanaf dan wordt de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens omspringen even belangrijk...

Bedrijven markeren 25 mei 2018 het best met een dikke stift op hun kalender. Vanaf dan wordt een ingrijpende Europese hervorming van toepassing over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens en kan de Privacycommissie als toezichthouder inbreuken bestraffen. Vanaf dan wordt de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens omspringen even belangrijk als hun financiële gezondheid. Wie niet horen wil, zal het voelen. Slordig omspringen met data over personen kan een fikse boete opleveren. Jammer genoeg krijgt de Privacycommissie niet genoeg budget voor haar fors uitgebreide takenpakket. Het is dus de vraag in hoeverre ze alle inbreuken kan opsporen en de privacy van burgers kan beschermen. Niet elke inbreuk zal direct tot een sanctie leiden. In veel gevallen zal een waarschuwing volstaan. Maar naast die pragmatische aanpak is een harde hand nodig voor zij die echt geen moer geven om de privacy van hun klanten. De Privacycommissie is van plan 'de nijptang boven te halen' voor organisaties die verzuimen elementaire veiligheidsmaatregelen te nemen als ze gegevens van personen verwerken, zoals het versleutelen van websiteverkeer. Dat zou de bedrijfswereld moeten toejuichen. Een minderheid mag het niet verzieken voor de bedrijven die wel de moeite doen op een veilige, legale en fatsoenlijke manier persoonsgegevens te verwerken. De sancties zijn geen uitspatting van een bemoeizieke overheid, maar een noodzakelijke manier om datalekken te beperken en voor vertrouwen te zorgen. De schade van identiteitsfraude kan enorm zijn. Bovendien kunnen grote datalekken het vertrouwen in digitale diensten schaden. Het laatste wat onze bedrijven nodig hebben, is een bevolking die bang is zich ergens te registreren of aan te melden.