MVNO Europe, de belangenorganisatie van de mobiele operatoren zonder eigen netwerk (MVNO's), heeft gereageerd op het informele akkoord tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten. Dat legt de maximale groothandelstarieven voor data op 7,7 euro per gigabyte in 2017, 6 euro vanaf 2018, 4,5 euro vanaf 2019, 3,5 euro vanaf 2020, 3 euro vanaf 2021 en 2,5 euro vanaf 2022.
...

MVNO Europe, de belangenorganisatie van de mobiele operatoren zonder eigen netwerk (MVNO's), heeft gereageerd op het informele akkoord tussen de onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten. Dat legt de maximale groothandelstarieven voor data op 7,7 euro per gigabyte in 2017, 6 euro vanaf 2018, 4,5 euro vanaf 2019, 3,5 euro vanaf 2020, 3 euro vanaf 2021 en 2,5 euro vanaf 2022. "De maxima van de groothandelstarieven komen veel te hoog te liggen. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen ze lager te stellen", zegt MVNO Europe, waarbij ook Mobile Vikings en JIM Mobile zijn aangesloten. De datatarieven zijn cruciaal omdat het dataverkeer exponentieel toeneemt, terwijl andere diensten krimpen. Volgens MVNO Europe zijn er vandaag al kleinhandelstarieven van 1 of 2 euro per gigabyte. "MVNO's daarentegen betalen voor hun roamingtoegang tarieven op het niveau van de gereguleerde maxima. Met de voorgestelde tarieven lopen ze het risico dat ze hun kosten niet kunnen terugverdienen. Hoe hoger de maxima, hoe minder kans dat er roam-like-at-home-aanbiedingen zullen zijn voor gebruikers met voorafbetaalde kaarten of met onbeperkte bundels", waarschuwt MVNO Europe. Het risico ontstaat doordat consumenten van Europa de garantie krijgen dat ze, weliswaar binnen limieten, kunnen roamen tegen de competitieve tarieven van hun thuisoperator, terwijl die thuisoperator de hoge groothandelstarieven betaalt aan het gastnetwerk waar zijn klanten roamen. MVNO's, die bij gebrek aan eigen netwerk zelf geen roaminginkomsten hebben, staan daar in een zwakke onderhandelingspositie."Europeanen die denken dat de roamingtoeslagen zullen verdwijnen zonder dat ze hoeven in te leveren op competitieve tarieven en vernieuwende aanbiedingen, zullen zwaar teleurgesteld worden door dat akkoord", stelt Innocenzo Genna, de vicepresident van MVNO Europe.Het gaat maar om een voorlopig akkoord, dat nog door de Raad en het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd. De overeengekomen groothandelsmaxima van 7,7 euro per gigabyte liggen licht onder de 8,5 euro per gigabyte die de Europese Commissie voorstelde. De Raad van de lidstaten - onder druk van landen met hoge roaminginkomsten, zoals Spanje of Frankrijk - had zelfs 10 euro per gigabyte geëist. Enkele Europese landen die lagere tarieven wilden, zeiden publiekelijk dat ze daarmee niet akkoord konden gaan. De voorgestelde maxima staan veraf van het glijpad dat het Europees Parlement voorstond: 4 euro/Gb in 2017, 3 euro in 2018, 2 euro in 2019 en 1 euro in 2020. Volgens meerdere analisten zijn zelfs de tarieven die het Parlement voorstaat nog ruim winstgevend voor de operatoren die klanten van anderen laten roamen op hun netwerk.