Keyware kocht in september 40 procent van Magellan voor 4 miljoen euro. Nu koopt het de resterende 60 procent voor 6 miljoen. Keyware betaalt 1,5 miljoen uit eigen middelen en haalt de overige 4,5 miljoen uit een banklening. Bij de vorige transactie betaalde Keyware nog 1 miljoen euro in de vorm van eigen aandelen. Dat gebeurt nu niet. Voor de aandeelhouders is er geen verwateri...