Als u een gsm, smartphone of tablet ter beschikking krijgt van uw werkgever en die niet alleen professioneel maar ook privé mag gebruiken, dan wordt u belast op een zogenaamd voordeel alle aard. Om dat voordeel te bepalen, bestaat er geen forfaitair bedrag zoals dat wel het geval is als u een pc van uw werkgever krijgt die u ook privé gebruikt. De algemene regel zegt dat de waarde van het voordeel gelijk is aan het bedrag dat u zelf had moeten betalen om dat voordeel te verkrijgen.

Een recente ruling van de fiscus geeft meer duidelijkheid. Als basis moet de aankoopprijs worden genomen. Stel dat die 540 euro is. Dan wordt er gekeken naar de periode waarop de smartphone, de gsm of de tablet door de werkgever wordt afgeschreven. Als die afschrijving op drie jaar gebeurt, komen we uit op een jaarlijks bedrag van 180 euro. Op dat bedrag moet het percentage privégebruik worden toegepast. Als u de smartphone bijvoorbeeld voor 30 procent privé mag gebruiken, dan wordt u jaarlijks belast op een voordeel alle aard van 54 euro. Dat bedrag wordt bij uw ander belastbaar inkomen gevoegd en onderworpen aan het belastingtarief van maximaal 50 procent plus gemeentebelasting.

Let wel, u moet ook sociale bijdragen betalen op dat voordeel. De RSZ hanteert wel een forfaitair voordeel en heft de sociale bijdragen op een bedrag van 150 euro per jaar. Houd er rekening mee dat de RSZ niet gebonden is door een fiscale ruling en dus een hoger bedrag toepast.

Johan Steenackers

Als u een gsm, smartphone of tablet ter beschikking krijgt van uw werkgever en die niet alleen professioneel maar ook privé mag gebruiken, dan wordt u belast op een zogenaamd voordeel alle aard. Om dat voordeel te bepalen, bestaat er geen forfaitair bedrag zoals dat wel het geval is als u een pc van uw werkgever krijgt die u ook privé gebruikt. De algemene regel zegt dat de waarde van het voordeel gelijk is aan het bedrag dat u zelf had moeten betalen om dat voordeel te verkrijgen. Een recente ruling van de fiscus geeft meer duidelijkheid. Als basis moet de aankoopprijs worden genomen. Stel dat die 540 euro is. Dan wordt er gekeken naar de periode waarop de smartphone, de gsm of de tablet door de werkgever wordt afgeschreven. Als die afschrijving op drie jaar gebeurt, komen we uit op een jaarlijks bedrag van 180 euro. Op dat bedrag moet het percentage privégebruik worden toegepast. Als u de smartphone bijvoorbeeld voor 30 procent privé mag gebruiken, dan wordt u jaarlijks belast op een voordeel alle aard van 54 euro. Dat bedrag wordt bij uw ander belastbaar inkomen gevoegd en onderworpen aan het belastingtarief van maximaal 50 procent plus gemeentebelasting. Let wel, u moet ook sociale bijdragen betalen op dat voordeel. De RSZ hanteert wel een forfaitair voordeel en heft de sociale bijdragen op een bedrag van 150 euro per jaar. Houd er rekening mee dat de RSZ niet gebonden is door een fiscale ruling en dus een hoger bedrag toepast. Johan Steenackers