Signpost en Sumika hebben elkaar jarenlang beconcurreerd bij groepsaankopen van software voor het onderwijs. Dat is afgelopen. Hedwig Theunis, die Sumika in 1995 oprichtte, draagt die activiteiten over aan Signpost. "Onze partnerscholen kunnen zo profiteren van onze gestegen aankoopkracht en zullen de beste voorwaarden met de beste service krijgen", betoogt Arne Vandendriessche, die zaakvoerder van Signpost is naast oprichter Paul Steenbergen. Signpost...