In de stemming over de telecomvoorstellen van Europees commissaris Neelie Kroes kregen socialisten en groenen de steun van de liberalen om heel duidelijk het principe van'netneutraliteit' in de tekst te verankeren. Dat wordt nu omschreven als "het beginsel dat al het internetverkeer gelijk wordt behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging, ongeacht de afzender, ontvanger, type, inhoud, apparatuur, dienst of toepassing". Een internettoegangsdienst wordt uitdrukkelijk omschreven als een dienst die "aansluiting op het internet biedt overeenkomstig het beginsel van netneutraliteit".

Eerder had de commissie Industrie, die in het parlement de leiding had in het debat, deze formuleringen uit de amendementen geschrapt.

Geen achterpoortjes

Concreet betekent dit dat de leveranciers van gespecialiseerde diensten hun aanbod niet als 'internettoegang' mogen omschrijven. De tekst betonneert ook het gebruik van open standaarden op het internet.

In haar voorstel van 'connectief continent'-verordening had Neelie Kroes, EU-commissaris voor de Digitale Agenda, grote onduidelijkheid geschapen door enerzijds te pleiten voor netneutraliteit, maar anderzijds voor het recht van operatoren en contentproviders om gespecialiseerde diensten aan te bieden. Dat kon leiden tot discriminatie van de open diensten ten voordele van duurdere gespecialiseerde diensten.

Het parlement sluit die achterdeur nu, maar moet nog met de Europese Commissie en de lidstaten tot een vergelijk komen over de definitieve tekst.

De Facebook-vraag

De maatregel slaat zowel op mobiel als vast internet. In een mededeling steunt CD&V-europarlementslid Ivo Belet, wiens EVP-fractie overigens tegen de versterking van de netneutraliteit heeft gestemd, het principe van netneutraliteit. "Telecomoperatoren en televisiezenders begeven zich steeds meer op elkaars terrein. Daarom moeten we garanties inbouwen om te vermijden dat internetaanbieders het online-aanbod uit eigen huis bevoordelen", laat hij weten.

Heel concreet vindt hij het niet kunnen dat "een andere prijs wordt aangerekend voor een abonnement met of zonder Facebook". Dat voorbeeld illustreert hoe moeilijk het in de praktijk zal worden om het open internet te verdedigen tegen gezamenlijke aanbiedingen van operatoren en contentproviders.

Volgens het parlement moeten de nationale regulatoren de neutraliteit van het internetaanbod verdedigen. Ivo Belet: "Een apart aanbod van gespecialiseerde diensten via het internet, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, moet kunnen, maar mag de kwaliteit van het open internet niet ondermijnen".

Roamingtoeslagen weg tegen eind 2015

Op de andere punten volgde het Europees Parlement de voorstellen van de commissie Industrie. Consumenten worden beter beschermd, maar dat was in België al geregeld. Roamingtoeslagen voor de eindgebruiker worden tegen 15 december 2015 verboden, maar er komt een regeling voor 'billijk gebruik', die moet vermijden dat EU-burgers in een lidstaat goedkope abonnementen kopen om die elders systematisch te gebruiken.

Operatoren zullen gemakkelijker binnen de hele Europese Unie kunnen werken. De nationale regulatoren krijgen meer armslag als marktregulator. Tegen eind 2015 moet de Europese conferentie van nationale regulatoren Berec de aanleg van intra-Europese bedrijfsnetwerken vergemakkelijken. Dat is een eis van de professionele telecomgebruikers. De Europese Commissie krijgt meer mogelijkheden om de wanorde in het spectrumgebruik te bestrijden.

Tal van andere ideeën van Kroes zijn afgevoerd. Tegen 30 juni 2016 moet de Europese Commissie met nieuwe voorstellen komen. Die moeten onder meer het verschil in regulering (of niet-regulering) tussen over the top-diensten zoals Skype of Whatsapp en klassieke telefonie- of sms-diensten behandelen.

Neelie Kroes tegen verenging van 'gespecialiseerde diensten'

In een reactie op de stemming betreurt EU Commissaris Neelie Kroes de beperkte definitie die het parlement aan 'gespecialiseerde diensten' heeft gegeven. "In de praktijk kan die definitie hen onwerkbaar maken en effectief blokkeren. Voor mij stelt dat een probleem voor online innovatie - en niet enkel voor mij. Het is een probleem voor al wie nieuwe diensten op basis van gewaarborgde verbindingen wil: burgers die IPTV willen (zoals Belgacom TV al levert, nvdr), bedrijven die videoconferentie willen, hospitalen die telegezondheidsdiensten willen, en zo voort".
Kroes gaat zich nu richten tot de telecomministers van de lidstaten in de Raad van de EU. Zij moeten de voorstellen nog goedkeuren voor ze wet kunnen worden.

"Hoe sneller zij dit in detail bespreken, hoe sneller we allemaal kunnen genieten van het einde van roaming en van de voordelen van een connectief continent", stelt Kroes, die rapporteur Pilar del Castillo Vera en haar parlementaire collega's feliciteert met hun 'harde werk en ijver'.

In de stemming over de telecomvoorstellen van Europees commissaris Neelie Kroes kregen socialisten en groenen de steun van de liberalen om heel duidelijk het principe van'netneutraliteit' in de tekst te verankeren. Dat wordt nu omschreven als "het beginsel dat al het internetverkeer gelijk wordt behandeld, zonder discriminatie, beperking of inmenging, ongeacht de afzender, ontvanger, type, inhoud, apparatuur, dienst of toepassing". Een internettoegangsdienst wordt uitdrukkelijk omschreven als een dienst die "aansluiting op het internet biedt overeenkomstig het beginsel van netneutraliteit". Eerder had de commissie Industrie, die in het parlement de leiding had in het debat, deze formuleringen uit de amendementen geschrapt. Geen achterpoortjesConcreet betekent dit dat de leveranciers van gespecialiseerde diensten hun aanbod niet als 'internettoegang' mogen omschrijven. De tekst betonneert ook het gebruik van open standaarden op het internet. In haar voorstel van 'connectief continent'-verordening had Neelie Kroes, EU-commissaris voor de Digitale Agenda, grote onduidelijkheid geschapen door enerzijds te pleiten voor netneutraliteit, maar anderzijds voor het recht van operatoren en contentproviders om gespecialiseerde diensten aan te bieden. Dat kon leiden tot discriminatie van de open diensten ten voordele van duurdere gespecialiseerde diensten. Het parlement sluit die achterdeur nu, maar moet nog met de Europese Commissie en de lidstaten tot een vergelijk komen over de definitieve tekst. De Facebook-vraagDe maatregel slaat zowel op mobiel als vast internet. In een mededeling steunt CD&V-europarlementslid Ivo Belet, wiens EVP-fractie overigens tegen de versterking van de netneutraliteit heeft gestemd, het principe van netneutraliteit. "Telecomoperatoren en televisiezenders begeven zich steeds meer op elkaars terrein. Daarom moeten we garanties inbouwen om te vermijden dat internetaanbieders het online-aanbod uit eigen huis bevoordelen", laat hij weten. Heel concreet vindt hij het niet kunnen dat "een andere prijs wordt aangerekend voor een abonnement met of zonder Facebook". Dat voorbeeld illustreert hoe moeilijk het in de praktijk zal worden om het open internet te verdedigen tegen gezamenlijke aanbiedingen van operatoren en contentproviders. Volgens het parlement moeten de nationale regulatoren de neutraliteit van het internetaanbod verdedigen. Ivo Belet: "Een apart aanbod van gespecialiseerde diensten via het internet, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, moet kunnen, maar mag de kwaliteit van het open internet niet ondermijnen". Roamingtoeslagen weg tegen eind 2015Op de andere punten volgde het Europees Parlement de voorstellen van de commissie Industrie. Consumenten worden beter beschermd, maar dat was in België al geregeld. Roamingtoeslagen voor de eindgebruiker worden tegen 15 december 2015 verboden, maar er komt een regeling voor 'billijk gebruik', die moet vermijden dat EU-burgers in een lidstaat goedkope abonnementen kopen om die elders systematisch te gebruiken. Operatoren zullen gemakkelijker binnen de hele Europese Unie kunnen werken. De nationale regulatoren krijgen meer armslag als marktregulator. Tegen eind 2015 moet de Europese conferentie van nationale regulatoren Berec de aanleg van intra-Europese bedrijfsnetwerken vergemakkelijken. Dat is een eis van de professionele telecomgebruikers. De Europese Commissie krijgt meer mogelijkheden om de wanorde in het spectrumgebruik te bestrijden. Tal van andere ideeën van Kroes zijn afgevoerd. Tegen 30 juni 2016 moet de Europese Commissie met nieuwe voorstellen komen. Die moeten onder meer het verschil in regulering (of niet-regulering) tussen over the top-diensten zoals Skype of Whatsapp en klassieke telefonie- of sms-diensten behandelen. Neelie Kroes tegen verenging van 'gespecialiseerde diensten'In een reactie op de stemming betreurt EU Commissaris Neelie Kroes de beperkte definitie die het parlement aan 'gespecialiseerde diensten' heeft gegeven. "In de praktijk kan die definitie hen onwerkbaar maken en effectief blokkeren. Voor mij stelt dat een probleem voor online innovatie - en niet enkel voor mij. Het is een probleem voor al wie nieuwe diensten op basis van gewaarborgde verbindingen wil: burgers die IPTV willen (zoals Belgacom TV al levert, nvdr), bedrijven die videoconferentie willen, hospitalen die telegezondheidsdiensten willen, en zo voort". Kroes gaat zich nu richten tot de telecomministers van de lidstaten in de Raad van de EU. Zij moeten de voorstellen nog goedkeuren voor ze wet kunnen worden. "Hoe sneller zij dit in detail bespreken, hoe sneller we allemaal kunnen genieten van het einde van roaming en van de voordelen van een connectief continent", stelt Kroes, die rapporteur Pilar del Castillo Vera en haar parlementaire collega's feliciteert met hun 'harde werk en ijver'.