Strookt de Belgische aanpak met de inzichten van de Europese Commissie?

LUC HINDRYCKX. "De Belgische voorstellen zijn conform de Europese regelgeving. Ze zijn wel creatief, omdat ze een onderscheid maken tussen kabeltechnologie en de rest. Ze verantwoorden dat doordat operatoren niet zonder hoge kosten naar een andere technologie kunnen overschakelen, en omgekeerd. Het Europese kader bepaalt ook niet uitdrukkelijk dat de teledistributie kan worden gereguleerd. Toezichthouders mogen zelf maatregelen voorstellen als ze vinden dat er een concurrentieprobleem is. Dat is wat de Belgen doen. De Mededingingsautoriteit steunt hun aanpak."

De Belgische toezichthouders willen Proximus verplichten zijn glasvezelnetwerk zonder uitstel open te stellen voor anderen.

HINDRYCKX. "Als je Proximus zou toelaten concurrenten pas na maanden of jaren toegang te geven tot zijn glasvezel, zou dat de dominante positie van Proximus nog versterken."

Ondertussen mag Proximus wel een billijke prijs aanrekenen voor zijn glasvezel. Die moet niet puur kostengeoriënteerd zijn, zoals het geval is bij toegang via de telefoondraad.

HINDRYCKX. "Proximus zou een extra vergoeding krijgen voor zijn risico als investeerder. Dat is dubbelop. Een vergoeding op basis van kosten houdt rekening met de gewogen gemiddelde kapitaalkosten. Daar zit de risicopremie al in verrekend. De regulatoren stellen dus voor Proximus nog eens extra te vergoeden. Ondertussen weigert Proximus dat Orange mee investeert. Nochtans zou dat het risico beperken. Vergelijk het met een projectontwikkelaar. Die is ook geruster als hij een aantal appartementen uit zijn blok al op plan kan verkopen."

De kabeldistributeurs worden verplicht internettoegang apart te verkopen. Nu is dat altijd in een bundel met tv.

HINDRYCKX. "De nieuwe voorstellen bekijken de tv- en de internetmarkt afzonderlijk. Vandaar de mogelijkheid om de kabelaars te verplichten een afzonderlijk groothandelsaanbod voor internet te hebben. Dat kan leiden tot betere aanbiedingen voor kleine bedrijven."

De toezichthouders willen minder regelgeving op plaatsen waar er keuze tussen drie snelle netwerken is.

HINDRYCKX. "In Spanje heeft de Europese consumentenorganisatie systematische prijsstijgingen vastgesteld, ondanks de aanwezigheid van drie netwerkaanbieders. Daar zijn de tarieven alleen gedaald door de maatregelen van Eurocommissaris Margrethe Vestager na de overname van Jazztel door Orange. Het is niet omdat er drie netwerken zijn dat er automatisch concurrentie is. Enkel concurrentie leidt tot investeringen, niet de afschaffing van regulering."

Scheppen de voorstellen van de Belgische regulatoren rechtszekerheid?

HINDRYCKX. "Ze zijn grondig onderbouwd. De echte test ligt niet bij de Europese Commissie, wel bij het hof van beroep in Brussel. Daar kunnen de operatoren beroep aantekenen tegen de regulering."

LUC HINDRYCKX. "De Belgische voorstellen zijn conform de Europese regelgeving. Ze zijn wel creatief, omdat ze een onderscheid maken tussen kabeltechnologie en de rest. Ze verantwoorden dat doordat operatoren niet zonder hoge kosten naar een andere technologie kunnen overschakelen, en omgekeerd. Het Europese kader bepaalt ook niet uitdrukkelijk dat de teledistributie kan worden gereguleerd. Toezichthouders mogen zelf maatregelen voorstellen als ze vinden dat er een concurrentieprobleem is. Dat is wat de Belgen doen. De Mededingingsautoriteit steunt hun aanpak." HINDRYCKX. "Als je Proximus zou toelaten concurrenten pas na maanden of jaren toegang te geven tot zijn glasvezel, zou dat de dominante positie van Proximus nog versterken." HINDRYCKX. "Proximus zou een extra vergoeding krijgen voor zijn risico als investeerder. Dat is dubbelop. Een vergoeding op basis van kosten houdt rekening met de gewogen gemiddelde kapitaalkosten. Daar zit de risicopremie al in verrekend. De regulatoren stellen dus voor Proximus nog eens extra te vergoeden. Ondertussen weigert Proximus dat Orange mee investeert. Nochtans zou dat het risico beperken. Vergelijk het met een projectontwikkelaar. Die is ook geruster als hij een aantal appartementen uit zijn blok al op plan kan verkopen." HINDRYCKX. "De nieuwe voorstellen bekijken de tv- en de internetmarkt afzonderlijk. Vandaar de mogelijkheid om de kabelaars te verplichten een afzonderlijk groothandelsaanbod voor internet te hebben. Dat kan leiden tot betere aanbiedingen voor kleine bedrijven." HINDRYCKX. "In Spanje heeft de Europese consumentenorganisatie systematische prijsstijgingen vastgesteld, ondanks de aanwezigheid van drie netwerkaanbieders. Daar zijn de tarieven alleen gedaald door de maatregelen van Eurocommissaris Margrethe Vestager na de overname van Jazztel door Orange. Het is niet omdat er drie netwerken zijn dat er automatisch concurrentie is. Enkel concurrentie leidt tot investeringen, niet de afschaffing van regulering." HINDRYCKX. "Ze zijn grondig onderbouwd. De echte test ligt niet bij de Europese Commissie, wel bij het hof van beroep in Brussel. Daar kunnen de operatoren beroep aantekenen tegen de regulering."