Het Europees Parlement nam gisteren het compromisvoorstel van de lidstaten aan over de hervorming van het Europese telecombeleid. Dat ging onder meer over de roamingkosten die de operatoren mogen aanrekenen voor grensoverschrijdend verkeer. Het compromis legde ook vast hoe Europa het principe van de netwerk- of netneutraliteit definieert. Dat bepaalt in hoeverre de operatoren mogen ingrijpen in het verkeer op hun netwerk. Het compromis laat veel ruimte voor interpretatie en de operatoren...

Het Europees Parlement nam gisteren het compromisvoorstel van de lidstaten aan over de hervorming van het Europese telecombeleid. Dat ging onder meer over de roamingkosten die de operatoren mogen aanrekenen voor grensoverschrijdend verkeer. Het compromis legde ook vast hoe Europa het principe van de netwerk- of netneutraliteit definieert. Dat bepaalt in hoeverre de operatoren mogen ingrijpen in het verkeer op hun netwerk. Het compromis laat veel ruimte voor interpretatie en de operatoren mogen veel uitzonderingen inroepen.De voorstanders van een strenge reglementering hadden gehoopt dat het parlement nog een aantal amendementen aan de tekst zou toevoegen. Daardoor zouden de operatoren verplicht blijven alle trafiek gelijkwaardig te behandelen en bijvoorbeeld geen snellere tolweg op hun netwerk kunnen creëren. In hun ogen verzekert een wettelijke betonnering van de netneutraliteit dat de operatoren en de grote techspelers nieuwe innovatieve diensten niet kunnen tegenhouden. Denk bijvoorbeeld aan Telenet, dat nu Netflix op zijn netwerk moet dulden. Een ander voordeel is volgens die voorstanders dat de consument zich niet blauw betaalt aan zijn telecomfactuur om een kwalitatieve netwerkverbinding te hebben. Maar een ruime meerderheid stemde braafjes in met het compromis. De critici hebben gelijk dat de tekst op cruciale punten vaag is en dat operatoren daardoor niet echt in een keurslijf zitten. Alles hangt af van de telecomregulatoren in de 28 lidstaten. Hopelijk krijgen die technocraten verregaande bevoegdheden zoals hun Amerikaanse tegenhanger. In de Verenigde Staten wordt wel een strenge definitie van netneutraliteit gehanteerd. Misschien is de grootste teleurstelling nog wel dat elke lidstaat toch nog zijn eigen interpretatie kan hebben. Door de digitalisering is informatie even belangrijk geworden als energie. De Europese Unie had de kans om via de telecomhervorming een bevoorradingszekerheid van informatie af te dwingen die in alle lidstaten zou gelden. Dat is een cruciale voorwaarde opdat Europa zijn digitale achterstand kan inlopen. Nu dreigt de toepassing van de netneutraliteit in de Europese Unie een regulatoire lappendeken te worden. Een van de grootste voordelen van Amerikaanse techbedrijven is dat op hun lokale markt min of meer uniforme regels gelden. Onze techbedrijven kunnen daar alleen meer van dromen.