Toen leende de groep 4 miljoen euro bij het Ierse Preps 2007-1 plc tegen een rente van 7,8 procent. Nu worden het achtergestelde leningen van KBC en ING. "Twee leningen voor toch wel iets meer dan de 4 miljoen van toen", zegt bestuurder Dirk Deroost, de commerciële man aan de top.

Samen met Jef de Wit, die meer voor het operationele management instaat, heeft hij bijna 92 procent van de aandelen van de groep, gelijk onder elkaar verdeeld.

Volgens Deroost komt Cronos dit jaar "vlot boven de 300 miljoen euro omzet". Dat is tweeëneenhalve keer meer dan de omzet in het boekjaar 2007-2008, toen de vorige lening werd afgesloten. In 2012-2013 was de geconsolideerde omzet van Cronos 285 miljoen, een stijging met 16 procent.

Eerder dit jaar gaf Cronos een vijfjarige obligatielening uit, waarop alleen de medewerkers konden intekenen. De brutorente was 5 procent. Medewerkers mochten ten hoogste voor 2500 euro intekenen. Volgens het prospectus wou Cronos daarmee maximaal 3,5 miljoen euro ophalen en kortetermijnschulden omzetten naar schulden op middellange termijn. Deroost kon niet meteen zeggen hoeveel Cronos daar uiteindelijk mee heeft opgehaald. Een aantal personeelsleden participeert ook al in Cronos via de cvba Empart, die ruim 1 procent heeft van de groep.
Aan het einde van het jongste boekjaar had de groep voor ruim 15 miljoen euro kortetermijnschulden bij kredietinstellingen uitstaan. De totale financiële schulden waren 20 miljoen, het eigen vermogen 24 miljoen.

De Cronos Groep, die snel inspeelt op trends en zowat 160 bedrijven consolideert, haalde in haar jongste boekjaar een bedrijfswinstmarge van 5,7 procent.

Toen leende de groep 4 miljoen euro bij het Ierse Preps 2007-1 plc tegen een rente van 7,8 procent. Nu worden het achtergestelde leningen van KBC en ING. "Twee leningen voor toch wel iets meer dan de 4 miljoen van toen", zegt bestuurder Dirk Deroost, de commerciële man aan de top. Samen met Jef de Wit, die meer voor het operationele management instaat, heeft hij bijna 92 procent van de aandelen van de groep, gelijk onder elkaar verdeeld. Volgens Deroost komt Cronos dit jaar "vlot boven de 300 miljoen euro omzet". Dat is tweeëneenhalve keer meer dan de omzet in het boekjaar 2007-2008, toen de vorige lening werd afgesloten. In 2012-2013 was de geconsolideerde omzet van Cronos 285 miljoen, een stijging met 16 procent. Eerder dit jaar gaf Cronos een vijfjarige obligatielening uit, waarop alleen de medewerkers konden intekenen. De brutorente was 5 procent. Medewerkers mochten ten hoogste voor 2500 euro intekenen. Volgens het prospectus wou Cronos daarmee maximaal 3,5 miljoen euro ophalen en kortetermijnschulden omzetten naar schulden op middellange termijn. Deroost kon niet meteen zeggen hoeveel Cronos daar uiteindelijk mee heeft opgehaald. Een aantal personeelsleden participeert ook al in Cronos via de cvba Empart, die ruim 1 procent heeft van de groep. Aan het einde van het jongste boekjaar had de groep voor ruim 15 miljoen euro kortetermijnschulden bij kredietinstellingen uitstaan. De totale financiële schulden waren 20 miljoen, het eigen vermogen 24 miljoen. De Cronos Groep, die snel inspeelt op trends en zowat 160 bedrijven consolideert, haalde in haar jongste boekjaar een bedrijfswinstmarge van 5,7 procent.