De nood aan een grotere mobiele capaciteit en netwerkdekking in de stadskernen en die aan duurzaam energiebeheer leiden samen tot innovatieve oplossingen. 'Connected lighting' is immers in staat om via energie-efficiënte LED-verlichting ook een betere mobiele breedband- en applicatiedekking in de stad te verzekeren.

Door telecomapparatuur in straatverlichting te integreren kunnen telecomoperatoren de prestaties van hun mobiele netwerk verbeteren en tegelijk de interferenties in de stad beperken. Daardoor genieten de inwoners naast de voordelen van LED-verlichitng ook van een betere mobiele netwerkdekking voor datacommunicatie. Het systeem van 'lighting-as-a-service' werd ontwikkeld door Philips en Ericsson en stelt stadsbesturen in staat om binnen hun 'connected verlichtingspalen plaats te bieden aan netwerkdienstverleners voor hun mobiele telecomapparatuur. De mobiele operatoren kunnen dan ruimte in de palen huren om hun datadekking en capaciteit te verbeteren.

Snel terugverdiend

Voor steden versnelt deze samenwerking de terugverdientijd van de stadsinfrastructuur nog meer, doordat ze hiermee een compensatie ontvangt en zo de kosten voor installatie en onderhoud van de verlichting kan doen dalen. Die terugverdientijd is voor LED-verlichting al erg gunstig, omdat die een energiebesparing kan opleveren van 50 tot 70% en zelfs tot 80% wanneer dit gekoppeld wordt aan intelligente beheerssystemen. LED heeft ook een heel lange levensduur en kan zo'n 25 à 30 jaar meegaan.

Dichter netwerk op bestaande ruimte

Ook de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad verhoogt door dit systeem. Niet alleen vanwege de verlichting, want uit onderzoeken die het ConsumerLab van Ericsson heeft gevoerd blijkt dat internetconnectiviteit een van de vijf belangrijkste tevredenheidsfactoren is voor het stadsleven. Om tegemoet te komen aan de vraag naar die hogere dekking en capaciteit moeten de mobiele operatoren hun netwerk verbeteren, dichter maken en heel wat meer radiocellen toevoegen in dichtbevolkte gebieden. Dat ze dit kunnen doen in bestaande infrastructuur die overal voorhanden is, zorgt voor een optimale benutting van de ruimte in de stad en biedt de netwerkoperatoren nieuwe mogelijkheden om de correcte locatie te vinden en mobiele breedbandtechnologie buiten de traditionele sites te implementeren.

Barbara Vandenbussche

De nood aan een grotere mobiele capaciteit en netwerkdekking in de stadskernen en die aan duurzaam energiebeheer leiden samen tot innovatieve oplossingen. 'Connected lighting' is immers in staat om via energie-efficiënte LED-verlichting ook een betere mobiele breedband- en applicatiedekking in de stad te verzekeren.Door telecomapparatuur in straatverlichting te integreren kunnen telecomoperatoren de prestaties van hun mobiele netwerk verbeteren en tegelijk de interferenties in de stad beperken. Daardoor genieten de inwoners naast de voordelen van LED-verlichitng ook van een betere mobiele netwerkdekking voor datacommunicatie. Het systeem van 'lighting-as-a-service' werd ontwikkeld door Philips en Ericsson en stelt stadsbesturen in staat om binnen hun 'connected verlichtingspalen plaats te bieden aan netwerkdienstverleners voor hun mobiele telecomapparatuur. De mobiele operatoren kunnen dan ruimte in de palen huren om hun datadekking en capaciteit te verbeteren. Voor steden versnelt deze samenwerking de terugverdientijd van de stadsinfrastructuur nog meer, doordat ze hiermee een compensatie ontvangt en zo de kosten voor installatie en onderhoud van de verlichting kan doen dalen. Die terugverdientijd is voor LED-verlichting al erg gunstig, omdat die een energiebesparing kan opleveren van 50 tot 70% en zelfs tot 80% wanneer dit gekoppeld wordt aan intelligente beheerssystemen. LED heeft ook een heel lange levensduur en kan zo'n 25 à 30 jaar meegaan. Ook de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad verhoogt door dit systeem. Niet alleen vanwege de verlichting, want uit onderzoeken die het ConsumerLab van Ericsson heeft gevoerd blijkt dat internetconnectiviteit een van de vijf belangrijkste tevredenheidsfactoren is voor het stadsleven. Om tegemoet te komen aan de vraag naar die hogere dekking en capaciteit moeten de mobiele operatoren hun netwerk verbeteren, dichter maken en heel wat meer radiocellen toevoegen in dichtbevolkte gebieden. Dat ze dit kunnen doen in bestaande infrastructuur die overal voorhanden is, zorgt voor een optimale benutting van de ruimte in de stad en biedt de netwerkoperatoren nieuwe mogelijkheden om de correcte locatie te vinden en mobiele breedbandtechnologie buiten de traditionele sites te implementeren. Barbara Vandenbussche