Bedrijven zijn nog te weinig bezig met de ontwikkeling van hun personeel. In een digitale economie zijn talent en expertise de belangrijkste grondstoffen. De Belgische bevolking heeft een hoge scholingsgraad, maar op het gebied van digitale vaardigheden benutten we absoluut niet ons potentieel.
...

Bedrijven zijn nog te weinig bezig met de ontwikkeling van hun personeel. In een digitale economie zijn talent en expertise de belangrijkste grondstoffen. De Belgische bevolking heeft een hoge scholingsgraad, maar op het gebied van digitale vaardigheden benutten we absoluut niet ons potentieel. Ten eerste maken we te weinig een prioriteit van de herscholing van oudere werknemers. Robots of software nemen routineklusjes over. Daardoor winnen verbale en sociale vaardigheden aan belang, die bij starters vaak nog niet goed ontwikkeld zijn. Oudere werknemers zijn dus niet bij voorbaat verloren in een digitale economie, ze zijn zelfs broodnodig. Silicon Valley lijkt te drijven op jonge starters. Maar zij kunnen aankloppen bij een uitgebreid netwerk van ervaren tech-ondernemers en kaderleden. Ten tweede zijn er te veel jongeren zonder diploma. Zonder een goede algemene scholing is het bijna onmogelijk goede digitale vaardigheden te hebben. Minister Alexander De Croo, bevoegd voor de Digitale Agenda, lanceerde onlangs een digital skills fund, maar de 18 miljoen euro daarin is ontoereikend voor de uitdagingen waar we voor staan. Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De bijscholing van hun personeel wordt vaak afgeremd door een gebrek aan geld, tijd en expertise. Sommige bedrijven vinden het ook een te groot risico te investeren in medewerkers die dan weggekaapt dreigen te worden. Onterecht, want niet-gekwalificeerde medewerkers zijn een grotere bedreiging voor een bedrijf dan personeelsverloop. Als de Belgische economie relevant wil blijven, zullen de overheid en het bedrijfsleven veel meer moeten investeren in de opleiding van werknemers. Dat kan gestimuleerd worden via een nieuw groot publiek-privaat fonds, fiscale gunstmaatregelen, ... De kleur van de kat is onbelangrijk, zolang ze maar snel en veel muizen vangt.