Commissaris Leo Van Steenberge wijst op verschillende onzekerheden in de toestand van het bedrijf: de mate waarin de gebudgetteerde omzet binnen de nieuwe strategie van het bedrijf zal worden gehaald, de vraag of de groep zijn kredietlijnen zal kunnen houden "ondanks de huidige schending van één van de voorwaarden" (het netto eigen vermogen ligt onder de drempel die met ING en Dexia was overeengekomen, nvdr) en de "mogelijke verhoogde nood aan werkkapitaal of garantiestellingen".

In dat kader stelt Van Steenberge dat de post van 19,6 miljoen geactiveerde ontwikkelingskosten op de geconsolideerde balans "zou kunnen leiden tot significante bijzondere waardeverminderingen indien de groep niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten".

Hetzelfde geldt voor de 24,98 miljoen euro aan uitgestelde belastingsactiva met betrekking tot de overgedragen fiscale verliezen, waarvoor de groep haar activiteiten niet alleen moet kunnen verder zetten, maar ook nog met voldoende fiscale winst.

Voor die twee posten - bijna 36 procent van de balans - zijn "geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie", aldus Van Steenberge.

Koersval

"In het licht van de aanzienlijke onzekerheden met betrekking tot de continuïteit van de groep" stelt de bedrijfsrevisor daarom dat hij geen oordeel kan geven over de getrouwheid van het beeld dat de geconsolideerde jaarrekening geeft. Ook voor Option NV geeft hij een onthoudende verklaring. In 2007 maakte Van Steenberge al eens een kanttekening bij de halfjaarcijfers van Option. Die droeg toen bij tot een koersval met 23 procent.

Financieel directeur JP Ziegler van Option zegt dat de bedrijfrevisor met zijn onthoudende verklaring de fatsoenlijke keuze maakt. "Het echte probleem is wat ons al meer dan een jaar achtervolgt: het gebrek aan visibiliteit in de markt. Bedrijfsrevisoren zitten niet in het vak om daarover voorspellingen te maken". Option onderhandelt nog altijd met ING, Dexia en het Vlaamse crisiswaarborgfonds Gigarant over een verbetering van zijn financiering, zegt JP Ziegler.

B.L.

Commissaris Leo Van Steenberge wijst op verschillende onzekerheden in de toestand van het bedrijf: de mate waarin de gebudgetteerde omzet binnen de nieuwe strategie van het bedrijf zal worden gehaald, de vraag of de groep zijn kredietlijnen zal kunnen houden "ondanks de huidige schending van één van de voorwaarden" (het netto eigen vermogen ligt onder de drempel die met ING en Dexia was overeengekomen, nvdr) en de "mogelijke verhoogde nood aan werkkapitaal of garantiestellingen". In dat kader stelt Van Steenberge dat de post van 19,6 miljoen geactiveerde ontwikkelingskosten op de geconsolideerde balans "zou kunnen leiden tot significante bijzondere waardeverminderingen indien de groep niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten". Hetzelfde geldt voor de 24,98 miljoen euro aan uitgestelde belastingsactiva met betrekking tot de overgedragen fiscale verliezen, waarvoor de groep haar activiteiten niet alleen moet kunnen verder zetten, maar ook nog met voldoende fiscale winst. Voor die twee posten - bijna 36 procent van de balans - zijn "geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie", aldus Van Steenberge. Koersval"In het licht van de aanzienlijke onzekerheden met betrekking tot de continuïteit van de groep" stelt de bedrijfsrevisor daarom dat hij geen oordeel kan geven over de getrouwheid van het beeld dat de geconsolideerde jaarrekening geeft. Ook voor Option NV geeft hij een onthoudende verklaring. In 2007 maakte Van Steenberge al eens een kanttekening bij de halfjaarcijfers van Option. Die droeg toen bij tot een koersval met 23 procent. Financieel directeur JP Ziegler van Option zegt dat de bedrijfrevisor met zijn onthoudende verklaring de fatsoenlijke keuze maakt. "Het echte probleem is wat ons al meer dan een jaar achtervolgt: het gebrek aan visibiliteit in de markt. Bedrijfsrevisoren zitten niet in het vak om daarover voorspellingen te maken". Option onderhandelt nog altijd met ING, Dexia en het Vlaamse crisiswaarborgfonds Gigarant over een verbetering van zijn financiering, zegt JP Ziegler. B.L.