Albrecht, een lid van De Groenen/Vrije Europese Alliantie, schaart zich achter een belangrijke groep gespecialiseerde juristen die in februari een petitie tekenden tegen ACTA.

De juristen dringen erop aan dat het Europees Parlement het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) niet zou ratificeren. ACTA werd in december door een 35-tal landen, waaronder het Belgische EU-voorzitterschap, goedgekeurd.

ACTA regelt de manier waarop de deelnemende staten moeten optreden tegen schendingen van intellectuele eigendomsrechten. De juristen noemen 16 punten waar het verdrag problemen oplevert met bestaande EU-wetgeving of met het internationaal recht.

Het verdrag bevoordeelt volgens de juristen op verschillende manieren de aanklagers van vermeende inbreuken ten nadele van de verweerders.

Het verruimt onder meer de notie van schadevergoeding en laat eenzijdige maatregelen toe bij hoogdringendheid, zonder expliciet een procedure te voorzien om die maatregelen achteraf aan te vechten.

Bona fide gebruikers van geviseerde goederen worden te weinig beschermd, vinden de juristen.

Het verdrag zou ook kunnen gebruikt worden tegen parallelle import, tegen de wil van het Europees Parlement in. Aanklagers zouden met een mogelijk ongerechtvaardigde klacht via het verdrag ook vertrouwelijke informatie kunnen bekomen, zonder dat het verdrag bescherming voorziet tegen misbruik van die informatie.

Jan Albrecht vraagt dat de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement op 21 maart over zijn voorstel stemt.

Op 8 maart bracht het Europees Hof van Justitie al een bindend negatief advies uit over een ander internationaal akkoord over intellectuele rechten. Het Hof wil op een aantal punten verandering in de voorgestelde regeling rond het Europese eenheidsoctrooi.

ACTA is een meerlandenverdrag. Het geldt pas voor de EU als het Europees Parlement de tekst ratificeert. Het parlement kan de tekst niet wijzigen.

B.L.

Albrecht, een lid van De Groenen/Vrije Europese Alliantie, schaart zich achter een belangrijke groep gespecialiseerde juristen die in februari een petitie tekenden tegen ACTA. De juristen dringen erop aan dat het Europees Parlement het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) niet zou ratificeren. ACTA werd in december door een 35-tal landen, waaronder het Belgische EU-voorzitterschap, goedgekeurd. ACTA regelt de manier waarop de deelnemende staten moeten optreden tegen schendingen van intellectuele eigendomsrechten. De juristen noemen 16 punten waar het verdrag problemen oplevert met bestaande EU-wetgeving of met het internationaal recht. Het verdrag bevoordeelt volgens de juristen op verschillende manieren de aanklagers van vermeende inbreuken ten nadele van de verweerders. Het verruimt onder meer de notie van schadevergoeding en laat eenzijdige maatregelen toe bij hoogdringendheid, zonder expliciet een procedure te voorzien om die maatregelen achteraf aan te vechten. Bona fide gebruikers van geviseerde goederen worden te weinig beschermd, vinden de juristen. Het verdrag zou ook kunnen gebruikt worden tegen parallelle import, tegen de wil van het Europees Parlement in. Aanklagers zouden met een mogelijk ongerechtvaardigde klacht via het verdrag ook vertrouwelijke informatie kunnen bekomen, zonder dat het verdrag bescherming voorziet tegen misbruik van die informatie. Jan Albrecht vraagt dat de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement op 21 maart over zijn voorstel stemt. Op 8 maart bracht het Europees Hof van Justitie al een bindend negatief advies uit over een ander internationaal akkoord over intellectuele rechten. Het Hof wil op een aantal punten verandering in de voorgestelde regeling rond het Europese eenheidsoctrooi. ACTA is een meerlandenverdrag. Het geldt pas voor de EU als het Europees Parlement de tekst ratificeert. Het parlement kan de tekst niet wijzigen. B.L.